Trethdalwyr yn talu am Porsche £90,000 Bryn Parry-Jones

  • Cyhoeddwyd
Porsche Bryn Parry JonesFfynhonnell y llun, Pembrokeshire Herald

Mae Cyngor Sir Penfro wedi cadarnhau fod y cyn brif weithredwr Bryn Parry-Jones yn gyrru Porsche Panamera moethus ar les - a hynny ar gost y trethdalwyr.

Roedd y cyngor wedi gwrthod a rhyddhau'r wybodaeth i BBC Cymru am gyfnod o wyth mis.

Fe wnaeth yr awdurdod lleol benderfynu datgelu'r wybodaeth ar ôl i Mr Parry-Jones adael ei swydd.

Roedd BBC Cymru wedi gwneud cais dan y Ddeddf Rhyddid Wybodaeth nol ym mis Mawrth.

Fe wnaeth y cyngor wrthod rhyddhau manylion gwneuthuriad car y prif weithredwr, ac fe wnaeth y BBC apelio'r penderfyniad i'r Comisiynydd Gwybodaeth.

Credir bod Mr Parry-Jones yn gyrru Porsche Panamera, oedd yn gar petrol/trydan, ac yn costio tua £90,000.

Roedd y car ar les ac yn rhan o becyn cyflogaeth y prif weithredwr.

Yn wreiddiol, roedd Cyngor Penfro wedi gwrthod datgelu'r wybodaeth gan ddweud bod modd ei eithrio o'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth oherwydd bod y manylion yn cynnwys gwybodaeth bersonol.

Cafodd y pecyn ei leihau £52,760 ar ôl ymyrraeth Swyddfa Archwilio Cymru, oedd yn poeni y byddai elfen o'r pecyn yn "anghyfreithlon."

Tra'n brif weithredwr roedd Mr Parry-Jones yn derbyn cyflog o £195,000 - y tâl uchaf o blith prif weithredwyr cynghorau Cymru.

Fe wnaeth cynghorwyr bleidleisio o blaid cynnig diffyg hyder yn Mr Parry-Jones ym mis Medi ar ôl ffrae am arian a dderbyniodd yn lle cyfraniadau pensiwn.

Roedd Swyddfa Archwilio Cymru wedi penderfynu fod cynghorau Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin wedi gweithredu'n anghyfreithlon drwy adael i Mr Parry-Jones, ac uwch swyddog arall yn Sir Benfro a phrif weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin Mark James, ddewis peidio cymryd rhan mewn cynllun pensiwn a derbyn taliadau arian parod yn lle hynny.

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r car yn cael ei yrru gan betrol neu drydan
Disgrifiad o’r llun,
Fe adawodd Bryn Parry Jones ei swydd ar 31 Hydref