BBC Cymru Fyw

Is-ganghellor Prifysgol Glyndŵr yn camu o'r neilltu

Published
image captionFe fydd yr Athro Scott yn camu i'r neilltu y flwyddyn nesa'
Fe fydd is-ganghellor a phrif weithredwr Prifysgol Glyndŵr yn Wrecsam yn rhoi'r gorau i'w swydd y flwyddyn nesa.
Daw cyhoeddiad yr Athro Michael Scott ddyddiau wedi i'r brifysgol ad-ennill yr hawl i noddi myfyrwyr o dramor - wedi ymchwiliad i dwyll fisa honedig.
Fe ddywedodd yr Athro Scott bod codi'r gwaharddiad wedi rhoi cyfle iddo ystyried ei safle ymhellach.
Mewn datganiad, fe ddywedodd: "Gallwn roi taw ar y sibrydion, wnaiff ein galluogi ni i barhau â'r gwaith i ail-adeiladu a diogelu'r brifysgol er budd y myfyrwyr, rhanddalwyr a'r cymunedau 'da ni'n eu gwasanaethu.
"Er nad ydw i mewn safle i roi rhybudd ffurfiol yn rhinwedd dy nghytundeb, gallaf gadarnhau fy mwriad i roi'r gorau i fy rôl - os ydw i'n hapus gyda'r trefniadau - rywbryd yn ystod y flwyddyn nesa'."
Fe ddywedodd canghellor y brifysgol, Syr Jon Shortridge: "Bydd bwrdd y llywodraethwyr yn parhau i weithio'n agos gyda'r Athro Scott nes iddo basio'r baton i olynydd fydd yn adeiladu ar ei lwyddiannau ardderchog."

Straeon perthnasol

  • Prifysgol Glyndŵr yn adennill hawliau fisa