Elton John yn dod i ogledd Cymru

Cyhoeddwyd

Fe fydd Elton John a'i fand yn ymweld â Bae Colwyn ar 6 Mehefin, 2015 pan fydd yn perfformio yn Stadiwm Eirias fel rhan o'i daith Ewropeaidd.

Dyma fydd y perfformiad cyntaf erioed gan Syr Elton yng ngogledd Cymru.

Fe fydd y perfformiad yn cynnwys rhai o ganeuon mwyaf eiconig yr artist, sy'n ymestyn dros gyfnod o bum degawd, gan gynnwys detholiad o ganeuon o'i albwm Goodbye Yellow Brick Road, oedd yn 40 oed eleni.

Dywedodd Syr Elton: "Rydw i a'r band yn gyffrous iawn am gael dod â'r sioe i Fae Colwyn. Er mai dyma fy sioe gyntaf yng ngogledd Cymru, rwyf bob amser yn cael fy nghyffroi gan y derbyniad rwyf yn ei gael yng Nghymru, a hynny byth ers fy nghyngerdd cyntaf yno ym mis Mehefin 1976.

"Rwy'n sicr y bydd y cyngerdd yma'r un mor gofiadwy. Edrychaf ymlaen at weld pawb yn y sioe yn Stadiwm Eirias, ac yr wyf yn sicr byddwn i gyd yn cael amser gwych. "

Mae'r Cynghorydd Graham Rees, Aelod Cabinet Cyngor Conwy dros Dwristiaeth, Marchnata a Hamdden, yn gyffrous iawn fod Parc Eirias yn rhan o daith Syr Elton yn Ewrop.

"Mae Elton yn artist rhyngwladol o'r safon uchaf ac rydym yn falch iawn i groesawu ef a'i fand i Ogledd Cymru. Mae Stadiwm Eirias yn lleoliad gwych ar gyfer digwyddiadau mawr ac rydym yn gwybod y bydd llawer o frwdfrydedd a chyffro gan bobl o bob oed ar gyfer y cyngerdd hwn."

Fe fydd tocynnau yn mynd ar werth i'r cyhoedd ddydd Gwener, 5 Rhagfyr am 09:00.