Pryder am blant yn defnyddio e-sigaréts

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae tair gwaith yn fwy o blant wedi rhoi cynnig ar ysmygu e-sigaréts o'i gymharu ag ysmygu tybaco, yn ôl ffigurau swyddogol.

Mae'r ffigurau wedi ychwanegu at bryderon y gallai defnyddio'r dyfeisiau arwain at ddechrau ysmygu tybaco.

Daeth yr astudiaeth i'r casgliad fod 6% o blant rhwng 10 ac 11 oed yng Nghymru yn dweud eu bod wedi defnyddio e-sigaréts, o'i gymharu â'r 2% sy'n dweud eu bod wedi ysmygu tybaco.

Mae'r arolwg hefyd yn dweud fod plant yn fwy tebygol o roi cynnig ar e-sigaréts os yw eu rhieni yn ysmygu.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol Mark Drakeford:

"Mae'r canfyddiadau diweddaraf hyn yn rhoi goleuni pellach ar effaith bosib e-sigaréts ar ein plant a'n pobl ifanc.

"Rwy'n poeni y gall y defnydd o e-sigaréts weithredu fel porth ar gyfer ysmygu a'i wneud yn rhywbeth normal eto, yn enwedig i genhedlaeth sydd wedi cael eu magu mewn cymdeithas sy'n ddi-fwg i raddau helaeth.

"Nid ni'n unig sy'n pryderu am hyn - mae Sefydliad Iechyd y Byd a chyrff rhyngwladol eraill wedi galw am fwy o reoleiddio e-sigaréts, gan gynnwys cyfyngu ar eu defnydd mewn mannau cyhoeddus caeedig a gwaharddiad ar eu gwerthu i blant a phobl ifanc."

Straeon perthnasol