Gwasanaeth cerddoriaeth dan fygythiad

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Daw'r cynlluniau wedi i awdurdodau lleol eraill, gan gynnwys Rhondda Cynon Taf, gyhoeddi eu bod hwythau'n ystyried gwneud toriadau i wasanaethau cerddoriaeth.

Mae rhieni yn ymgyrchu i achub gwasanaeth addysg gerddoriaeth yn Sir Ddinbych wrth i'r cyngor chwilio am ffyrdd i arbed arian.

Gallai'r awdurdod lleol roi'r gorau i wario £103,000 ar Wasanaeth Ysgolion William Mathias, sy'n darparu gwersi cerddorol i fwy na 1,200 o blant.

Mae rhieni wedi cyflwyno deiseb i'r cyngor, sy'n cynnwys bron i 4,000 o enwau.

Mae'r cyngor wedi dweud bod y gwasanaeth yn ychwanegol i wersi cerddorol mewn ysgolion, a bydd plant yn parhau i dderbyn y gwersi yma.

Bydd cynghorwyr yn pleidleisio ar y mater ym mis Rhagfyr ac mae rhai rhieni yn pryderu y gallai arwain at golli holl ensemblau'r sir, gan gynnwys Band Pres Ieuenctid Sir Ddinbych, sydd wedi ennill sawl gwobr.

"Gwneud gwahaniaeth"

Mae'r gwasanaeth hefyd yn rheoli a gweinyddu gwasanaeth cerddoriaeth, ac offerynnau, teithiol y sir.

Dywedodd Tom Barham, sy'n rhiant i blentyn sy'n chwarae yn y band: "Mae'r math yma o wasanaeth yn bwysig iawn, iawn, gan wneud gwahaniaeth i fywydau plant yn Sir Ddinbych."

Yn ôl llefarydd ar ran y Cyngor, er bod yr awdurdod yn ystyried gwneud toriadau ariannol, byddai'n "ystyried ffyrdd eraill o ddarparu'r math yma o gyfleoedd ar gyfer plant a phobl ifanc."

Dywedodd bod yr awdurdod yn gobeithio trafod y mater gyda'r gwasanaeth cerddoriaeth.

Ychwanegodd: "Rydym ni'n credu y gallen ni gyflwyno ffyrdd newydd o weithio a all wella gwasanaethau ar gyfer plant drwyddi draw."

Daw'r cynlluniau wedi i awdurdodau lleol eraill, gan gynnwys Rhondda Cynon Taf, gyhoeddi eu bod hwythau'n ystyried gwneud toriadau i wasanaethau cerddoriaeth.