Mwy o achosion o bla yng Nghymru nag yng ngweddill y DU

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd awdurdodau lleol Cymru wedi ymdrin â bron i 50,000 o achosion o bla - gyda llygod mawr yn gyfrifol am 27,198 o alwadau i'r cynghorau.

Roedd rhaid mynd i'r afael â mwy o achosion o bla yng Nghymru nag yn unrhyw wlad arall yn y DU llynedd, o ran nifer yr achosion o bla am bob person oedd yn byw yn y wlad, yn ôl ffigyrau Cymdeithas Rheoli Pla Prydain (British Pest Control Association).

Roedd awdurdodau lleol Cymru wedi ymdrin â bron i 50,000 o achosion o bla - gyda llygod mawr yn gyfrifol am 27,198 o alwadau i'r cynghorau.

Mae hyn deirgwaith yn uwch na'r nifer o achosion o lygod mawr yn yr Alban a 11 gwaith yn fwy na Gogledd Iwerddon.

"Arwyddocaol"

Mae'r Sefydliad Siartredig ar gyfer Iechyd yr Amgylchedd yn dweud bod y ffigyrau, sydd wedi dod i law drwy gais rhyddid gwybodaeth i holl awdurdodau lleol y DU, yn "arwyddocaol."

Dywedodd Julie Barratt o'r mudiad: "Roedd 2013 yn flwyddyn eithriadol o ran tywydd, ac mewn tywydd gwael bydd llygod mawr yn chwilio am rywle i gysgodi, does dim cynnydd yn nifer y llygod mawr, ond maen nhw'n fwy amlwg.

"Mae llygod mawr wedi achosi problemau i iechyd y cyhoedd erioed, y peth gorau gall pobl ei wneud yw sicrhau bod eu cartrefi yn ddiogel rhag llygod mawr."

Yn Lloegr mae pobl yn fwy tebygol o wynebu problemau gyda chwilod du (cockroaches) neu bycs (bed bugs), gyda'r ffigyrau'n dangos bod 63 gwaith yn fwy o chwilod du yn Llundain nac yng Nghymru.

Ond mae achosion o bla mwy dieithr hefyd wedi eu darganfod yng Nghymru, gan gynnwys math ar darantwla a phry cop babŵn.

Pryfaid 'anweledig'

Ym mis Ionawr cafodd cwmni Aderyn Pest Control eu galw i ymdrin â "phla" o bryfaid cop babŵn yn ystafell wely plentyn yn Aberdâr.

Fel arfer bydd pobl yn galw am gymorth wedi i bryfaid cop sy'n cael eu cadw fel anifeiliaid anwes fagu, a'r niferoedd gynyddu.

Dywedodd y cwmni o Donypandy eu bod nhw'n derbyn ambell i alwad y flwyddyn ynglŷn â phryfaid cop tarantwla.

Yn ôl David Cross o gwmni rheoli pla Rentokil: "Mae rhywogaethau dieithr yn dod i Gymru, a'r DU, yn rheolaidd, a hynny drwy nifer o ffyrdd posibl.

"Gall infertebratau fel pryfaid cop tarantwla neu sgorpion ddod i'r wlad mewn llongau nwyddau."

Ond nid anifeiliaid dieithr yn unig, sy'n creu problemau.

Derbyniodd rheolwyr pla preifat alwadau i ymdrin ag achosion o gwningod, bochdewion a gerbilod y llynedd - a rheiny'n anifeiliaid anwes i gymdogion.

Dywedodd y cwmni Pest Away eu bod yn derbyn hyd at bump o alwadau'r flwyddyn am bryfaid "anweledig".

Yn ôl llefarydd ar ran y cwmni: "Roedd un dyn yn newid dillad ei wely bob wythnos oherwydd ei fod yn credu bod bycs (bed bugs) yn y tŷ ac roedd hi'n amhosibl ei ddarbwyllo nad oedd unrhyw bryfaid yno."