Ymestyn cynllun sgôr hylendid bwyd

  • Cyhoeddwyd
CigFfynhonnell y llun, Reuters
Disgrifiad o’r llun,
O hyn ymlaen bydd yn rhaid i gynhyrchwyr bwyd a chyfanwerthwyr arddangos eu sgôr hylendid bwyd

Mae'r ddeddfwriaeth sy'n golygu ei bod hi'n orfodol i siopau a thai bwyta yng Nghymru ddangos eu sgôr hylendid bwyd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys cynhyrchwyr bwyd a chyfanwerthwyr.

Daw'r cyhoeddiad wrth i'r cynllun gwreiddiol ddathlu ei ben-blwydd yn un oed.

Bydd busnesau sy'n gwerthu o gwmni i gwmni bellach yn derbyn sgôr hylendid bwyd gan orfod ei arddangos neu wynebu cael eu herlyn.

Dywedodd y dirprwy weinidog, Vaughan Gething, bod y cynllun wedi bod yn "llwyddiant mawr" ac y byddai ei ehangu yn rhoi "sicrwydd pellach" i bobl.

Cymru oedd y wlad gyntaf i gyflwyno system sgôr hylendid bwyd statudol ym mis Tachwedd 2013.

Mae'r Ddeddf Sgorio Hylendid Bwyd (Cymru) 2013 yn ei gwneud hi'n ofynnol i fusnesau'n sy'n gwerthu bwyd yn uniongyrchol i gwsmeriaid i ddangos eu sgôr hylendid bwyd mewn man amlwg.

Mae busnesau o'r fath yn cynnwys tai bwyta, tafarndai, gwestai ac archfarchnadoedd.

Dirwy o £200

O ddydd Llun ymlaen bydd y ddeddfwriaeth hefyd yn effeithio ar fusnesau sy'n gwerthu bwyd o gwmni i gwmni fel cyfanwerthwyr.

Yn dilyn archwiliad gan yr awdurdod lleol byddan nhw'n derbyn sticer i'w arddangos, a bydd y sticer hwnnw yn dangos eu sgôr hylendid bwyd.

Gall unrhyw gwmni sydd ddim yn arddangos eu sgôr hylendid bwyd dderbyn dirwy o £200 neu gael eu herlyn.

Yn ogystal bydd yn rhaid i berchnogion neu weithwyr y cwmni ddweud wrth eu cwsmeriaid beth yw eu sgôr hylendid bwyd, os oes rhywun yn eu holi.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl gweinidogion mae'r system sgôr hylendid bwyd wedi bod yn "llwyddiant mawr"

'Effaith gadarnhaol"

Mae'r cynllun yn cael ei ehangu ar ei ben-blwydd yn un oed, gyda Llywodraeth Cymru yn dweud ei fod wedi cael "effaith gadarnhaol" ar safonau hylendid bwyd.

Mae mwy na hanner o fusnesau sy'n gwerthu bwyd wedi llwyddo i dderbyn y sgôr uchaf o bump, ac mae mwy na 92% yn foddhaol neu well.

Dywedodd Mr Gething bod ymestyn y cynllun i gynhyrchwyr bwyd yn "gam pwysig, fydd yn rhoi sicrwydd ychwanegol i fusnesau a chwsmeriaid.

"Mae ei gwneud hi'n ofynnol i fusnesau arddangos eu sgôr hylendid bwyd wedi cael yr effaith roeddem ni wedi'i obeithio drwy wella sgoriau hylendid bwyd.

"Rydw i wrth fy modd bod nifer y busnesau gyda sgôr isel yn lleihau. Mae hyn yn newyddion da i bobl Cymru a busnesau bwyd yng Nghymru.

"Rydw i'n cydnabod y gwaith sylweddol sydd wedi'i wneud gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau llwyddiant y cynllun, a hynny mewn cyfnod o gyllidebau tynn a phrinder adnoddau."