Y Ffair Aeaf yn cychwyn am y 25ain tro

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Fe fydd yFfair Aeaf yn cychwyn am y 25ain tro ddydd Llun

Wrth i'r Ffair Aeaf gychwyn ddydd Llun ar Faes y Sioe Frenhinol yn Llanelwedd mae'n cyrraedd carreg filltir.

Eleni mae'r Ffair yn cael ei chynnal am y 25ain tro.

Fe fydd y digwyddiad deuddydd yn cynnwys y cystadlaethau ac arddangosfeydd arferol, ond fe fydd 'na ddathliadau ychwanegol ar y maes - arddangosfa tân gwyllt ac ymweliad gan Y Dywysoges Frenhinol.

Mae'r chwarter canrif diwethaf wedi bod yn gyfnod cythryblus i'r diwydiant amaeth, gyda thywydd garw, trafferthion economaidd, clefyd BSE, clwy'r traed a'r genau, ffliw adar, a gostyngiad mewn prisiau, ymysg materion eraill.

Ond er gwaethaf y sialensau, mae'r gymuned amaethyddol wedi parhau'n gryf, a'r Ffair Aeaf wedi mynd o nerth i nerth.

Y llynedd fe wnaeth 14,203 o bobl ymweld â'r Ffair ar y dydd Mawrth - record ar gyfer yr ail ddiwrnod.

Wedi i filoedd dyrru yno ddydd Llun, roedd cyfanswm yr ymwelwyr yn 29,336, cynnydd o 2,500 o bobl ers 2012.

Cafodd y Ffair Aeaf cyntaf ei chynnal yn 1990, a bryd hynny roedd hi'n ddigwyddiad undydd.

Ond yn 2002 cafodd ei datblygu i fod yn ddigwyddiad dros ddeuddydd, a hynny er gwaethaf effaith diffyg da byw yn y flwyddyn flaenorol oherwydd clwy'r traed a'r genau.

Erbyn hyn mae'r digwyddiad ymysg y mwyaf poblogaidd yng nghalendr byd amaeth, nid yn unig yng Nghymru, ond ar draws y DU, ac mae hi'n cael ei chydnabod hefyd fel un o'r sioeau stoc gorau yn Ewrop.

Straeon perthnasol

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol