Atgofion melys i Marged yn Maida Vale

  • Cyhoeddwyd

Ar benwythnos olaf Tachwedd 2014 cafodd 12 o artistiaid prosiect Gorwelion BBC Cymru y cyfle i recordio sesiwn yn stiwdios enwog Maida Vale yn Llundain. Un o'r artistiaid yw Plu, a Marged Rhys o'r grŵp gwerin teuluol (ei chwaer Elan a'i brawd Gwilym yw ei chyd-aelodau) fu'n rhannu ei phrofiadau gyda BBC Cymru Fyw:

Marged RhysFfynhonnell y llun, Marged Rhys
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Marged y fraint o berfformio ar y piano Seinway Grand tra yn y stiwdio

Mawrion Maida Vale

Nos Wener roedd y bandiau Houdini Dax a Climbing Trees yn chwarae gig am ddim yn y 'Monarch' yn Camden, cyfle gwych arall i'r bandiau o Gymru gael cynulleidfa newydd. Yn anffodus roeddwn i yn teithio ar hyd yr M4 a mi fethais y gig i gyd.

Er mod i wedi methu helyntion nos Wener, roeddwn i llawn cynnwrf yn cerdded i mewn i Maida Vale fore Sadwrn. Mae'r stiwdios wedi bod yn bwysig iawn i radio a cherddoriaeth y BBC ers 1933 gyda mawrion fel The Beatles yn recordio yno ac yn gartref i Gerddorfa Symffoni'r BBC ers 1934. Roedd cerdded lawr y coridorau yn llawn lluniau o enwogion sydd wedi recordio yno dros y blynyddoedd yn fy ngwneud braidd yn nerfus.

Disgrifiad o’r llun,
Climbing Trees yn perfformio yn nhafarn y Monarch yn Camden nos Wener

Ond wrth gerdded trwy ddrws stiwdio MV4 roedd pawb yn hollol gyfeillgar ac er ein bod yn teimlo fel amaturiaid ynghanol palas o broffesiynoldeb cerddorol, roedd y naws yn gyfforddus iawn. Ac ar ôl meddwl, mae'r holl enwogion yma wedi defnyddio'r lle am yr un rheswm â ni, i greu a recordio cerddoriaeth.

Roedd gennyn ni ddwy awr i recordio tair cân yn fyw. Yn lle recordio rhai o'r hen albwm roedd yn gyfle i ni wneud y mwyaf o'r profiad a recordio cân newydd sbon, Simsan, cân offerynnol oddi ar ein halbwm newydd i blant, Cân y Gaeafgwsg, a'n fersiwn ni o gân Endaf Emlyn, Dwynwen.

Hammond, Steinway a Celeste

Gan bod y caneuon yn ffres a newydd i hyd yn oed ein clustiau ni, roedden ni'n hyblyg iawn i wneud newidiadau arbrofi a photsian o gwmpas efo'r caneuon. Y prif newidiadau oedd yr offerynniaeth.

Disgrifiad o’r llun,
...tro'r organ Hammond oedd hi nesa'...

Gyda gymaint o artistiaid a cherddorfeydd yn dod i recordio yn Maida Vale mae yna lwyth o offerynnau gwahanol (a drud!) ar gael i'w defnyddio. Ges i'r fraint o ganu'r piano 'Seinway Grand' a organ Hammond ac fe wnaeth Elan arbrofi gyda Celeste, offeryn tebyg i hanner piano a hanner xylophone. Mae rhai yn credu nad ydi gwerth nac oed offeryn yn effeithio ar gerddoriaeth ond dwi'n sicr bod yr offerynnau hen yma, sydd wedi gael cymaint o dynerwch yn Maida Vale, wedi newid ein cerddoriaeth am y gorau.

Roedd y peiriannwyr, Nick, Andy, Jerry a Jamie, yn hyfryd ac yn gweithio yn gyflym iawn, ac yn fodlon ein helpu gydag unrhywbeth.

Disgrifiad o’r llun,
Elan, chwaer Marged, yn perfformio rhai o ganeuon newydd Plu

Cyfathrebu drwy gerddoriaeth

Ar ôl gorffen recordio, a palu mewn i'r pizzas, cawsom gyfle i ymlacio a mwynhau gwylio sesiynnau'r artistiaid eraill. Roedd hi'n braf a diddorol iawn gweld sut mae artistiaid eraill yn creu a recordio cerddoriaeth. Yn wahanol i gyngerdd neu gig, mae rhai artistiaid yn trafod mwy na chwarae, eraill ddim yn trafod o gwbl ond yn cyfathrebu drwy gerddoriaeth.

Fy ffefrynnau personnol oedd setiau Candelas, Seazoo a Gabrielle Murphy; cerddoriaeth sy'n cyfathrebu'n wahanol iawn i'w gilydd. Dwi'n edrych ymlaen i wylio'r fideos o'u caneuon gan y cwmni ffilmio, Storm & Shelter.

Roedd yn benwythnos i fwynhau cwmni yn ogystal â cherddoriaeth. Ar ôl treulio misoedd yn gweld yr artistiaid eraill ar frys rhwng setiau yng ngwyliau'r haf roedd hi'n braf cael penwythnos cyfa' i ddod i adnabod ein cyfeillion cerddorol.

Profiad anhygoel a fydd yn atgof melys am ddegawdau dwi'n siŵr!