'Mwynhewch Ddolig Cymraeg' yw'r gri

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Martha yn rhan o'r criw sy'n annog Cymry i fwynhau'r Dolig yn Gymraeg eleni

Mae 'na ymgyrch ar droed i annog Cymry i ddefnyddio'r Gymraeg dros y Nadolig.

Bydd ymgyrch cyfryngau cymdeithasol ar wefannau fel Twitter, Facebook ac Instagram yn cynnig awgrym newydd bob dydd, hyd at 25 Rhagfyr, ar sut y gallwch chi fynd ati i ddefnyddio'r Gymraeg.

Bydd awgrymiadau ar bopeth, o ysgrifennu cardiau Nadolig a dysgu carolau Cymraeg i ymadroddion a fydd yn helpu i wneud y broses siopa Nadolig yn ddwyieithog.

Mae'r prosiect yn rhan o gynllun Pethau Bychain Llywodraeth Cymru, sy'n ceisio hybu defnydd o'r Gymraeg trwy annog pobl i gymryd camau bach i ddefnyddio'r iaith yn fwy o ddydd i ddydd.

Disgrifiad,
Adroddiad Teleri Glyn Jones

Adduned blwyddyn newydd?

Fel rhan o'r ymgyrch, bydd pobl hefyd yn gallu gwneud adduned blwyddyn newydd i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg yn 2015.

Meddai Carwyn Jones, Prif Weinidog Cymru: "Nod ymgyrch Pethau Bychain yw annog pobl o bob gallu i ddefnyddio mwy o'r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd.

"P'un a'i ydych chi'n ddysgwr, yn rhiant sydd â phlentyn sy'n defnyddio'r Gymraeg yn yr ysgol neu'n siaradwr rhugl sydd am ddefnyddio'r Gymraeg mewn mwy o sefyllfaoedd, rydym ni am i bobl wybod bod yna gyfle i ddefnyddio'r Gymraeg mewn pob math o sefyllfaoedd."