BBC Cymru Fyw

Pryder mab am farwolaeth ei fam yn Ysbyty Llwynhelyg

Published
image copyrightFamily photo
image captionRoedd Susan Evans yn cael ei thrin ym Mro Cerwyn cyn iddi gael ei throsglwyddo i Ysbyty Llwynhelyg

Mae mab menyw 75 oed fu farw mewn ysbyty yn Sir Benfro, yn dweud fod ganddo "bryderon mawr" am safon ei gofal.

Cafwyd hyd i Susan Evans ar ward yn Ysbyty Llwynhelyg ar 17 Tachwedd.

Yn ôl ei mab, Bill Evans: "Fe gymrodd hi ei bywyd ei hun ar y ward, tra'r oedd hi yng ngofal y gwasanaeth iechyd. Mae angen ateb cwestiynau difrifol."

Mae bwrdd iechyd Hywel Dda yn cynnal ymchwiliad mewnol.

Yn ogystal, mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i amgylchiadau'r farwolaeth, ac mae'r teulu am gael gwybodaeth oedd 'na gynllun diogelwch ar waith.

Fe ddywedodd Mr Evans: "Mae gennym ni bryderon mawr am safon y gofal dderbyniodd hi yn yr ysbyty, a'r posiblrwydd o esgeulustod."

Doedd prif swyddog gweithredol y bwrdd iechyd, Paul Hawkins ddim am wneud sylw pellach, wrth i ymchwiliad yr heddlu fynd rhagddo.

Straeon perthnasol

  • Heddlu'n ymchwilio i farwolaeth yn Ysbyty Llwynhelyg