Pryder mab am farwolaeth ei fam yn Ysbyty Llwynhelyg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Family photo
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Susan Evans yn cael ei thrin ym Mro Cerwyn cyn iddi gael ei throsglwyddo i Ysbyty Llwynhelyg

Mae mab menyw 75 oed fu farw mewn ysbyty yn Sir Benfro, yn dweud fod ganddo "bryderon mawr" am safon ei gofal.

Cafwyd hyd i Susan Evans ar ward yn Ysbyty Llwynhelyg ar 17 Tachwedd.

Yn ôl ei mab, Bill Evans: "Fe gymrodd hi ei bywyd ei hun ar y ward, tra'r oedd hi yng ngofal y gwasanaeth iechyd. Mae angen ateb cwestiynau difrifol."

Mae bwrdd iechyd Hywel Dda yn cynnal ymchwiliad mewnol.

Yn ogystal, mae Heddlu Dyfed-Powys yn ymchwilio i amgylchiadau'r farwolaeth, ac mae'r teulu am gael gwybodaeth oedd 'na gynllun diogelwch ar waith.

Fe ddywedodd Mr Evans: "Mae gennym ni bryderon mawr am safon y gofal dderbyniodd hi yn yr ysbyty, a'r posiblrwydd o esgeulustod."

Doedd prif swyddog gweithredol y bwrdd iechyd, Paul Hawkins ddim am wneud sylw pellach, wrth i ymchwiliad yr heddlu fynd rhagddo.

Straeon perthnasol