Iechyd: Pryder ymgyrchwyr am uned frys Ysbyty Llwynhelyg

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty LlwynhelygFfynhonnell y llun, Ceridwen
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Llwynhelyg

Mae grŵp sy'n ymgyrchu i warchod gwasanaethau yn Ysbyty Llwynhelyg, Sir Benfro, wedi rhyddhau dogfen ar y we sy'n dweud y gallai gwasanaeth uned frys yr ysbyty gael ei dorri o 24 awr y dydd i 12 awr.

Fe wnaeth y grŵp - SWAT - gyhoeddi'r ddogfen sydd wedi ei dyddio 17 Tachwedd ar eu gwefan Facebook.

Ond yn ôl Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mae'r ddogfen yn cyfeirio at nifer o opsiynau - opsiynau gafodd eu trafod beth amser yn ôl.

Ym mis Hydref bu newid yn narpariaeth gwasanaeth pediatrig 24 awr yn Llwynhelyg.

Fe gafodd y gwasanaeth ei dorri i 12 awr y dydd, gyda gwasanaeth 24 awr ar gael o Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin.

Gwasanaeth dyddiol

Mae'n ymddangos mai'r ddogfen sydd wedi ymddangos ar gwefan SWAT yw dogfen ymgynghorol gan Dr Iain Robertson Steel.

Yn ôl manylion y ddogfen, "dyw hi ddim bellach yn bosib i gynnal uned frys draddodiadol 24/7 yn Llwynhelyg sy'n ddibynnol ar ymgynghorwyr cyflenwi neu feddygon cyflenwi".

Mae'r ddogfen yn argymell y dylid sefydlu gwasanaeth dyddiol 12 awr.

Yn ôl y ddogfen mae diffyg staff ymgynghorol a staff graddau canolig yn golygu nad yw'r "gwasanaeth yn ddiogel nag yn gynaliadwy."

Dywedodd Dr Sue Fish cyfarwyddwr meddygol Bwrdd Iechyd Hywel Dda: "Rwyf am sicrhau staff a'r cyhoedd fod uned frys Ysbyty Llwynhelyg yn parhau ar agor 24 awr ac mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymroi i barhau â'r gwasanaeth yn yr hir dymor."

Ychwanegodd fod rheolwyr wedi cynnal "trafodaethau llwyddiannus ddydd Llun" er mwyn trafod sut i barhau i gynnal gwasanaethau o safon uchel yn wyneb problemau recriwtio.

Dywedodd fod y problemau recriwtio i'w gweld ledled y DU.

Dywedodd cyfarwyddwr meddygol sy'n gyfrifol am ddiogelwch a safon, Iain Robertson Steel: "Rwyf am ei gwneud yn glir fod hwn yn ddogfen breifat a chyfrinachol sydd ond yn cynrychioli un cyfraniad ymhlith nifer gafodd eu trafod. Rwy'n hynod anhapus fod hwn wedi ei rhyddhau heb ei roi yn ei gyd-destun llawn. "