Ysgrifennydd Cymru yn rhoi cefnogaeth frwd i lagŵn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Tidal Lagoon Swansea Bay Ltd
Disgrifiad o’r llun,
Dyluniad artist o'r lagŵn llanw posib ym Mae Abertawe.

Yn ôl Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb: "Mae Cymru gam bwysig ymlaen at godi lagŵn llanw fydd yn cynhyrchu trydan." Dyma fydd y lagŵn cyntaf o'i fath yn y byd.

Mae Llywodraeth San Steffan wedi cadarnhau y byddant yn trafod y prosiect gwerth £1 biliwn ar gyfer Bae Abertawe gyda chwmni Tidal Lagoon Power Ltd (TLP) wrth i'r cwmni aros am ganiatâd terfynol i fwrw mlaen.

Mae'r cynllun wedi ei enwi yng Nghynllun Isadeiledd Cenedlaethol, sydd wedi cael ei gyhoeddi cyn datganiad hydref y Canghellor.

Yn ôl Mr Crabb fe allai'r lagŵn roi hwb enfawr i economi Cymru, gan greu miloedd o swyddi.

"Mae Cymru eisoes yn gartref i rai o'r cwmnïau mwyaf blaenllaw yn y byd, ac mae'r wlad mewn safle gwych i fod yn flaengar gydag ynni llanw.

"Rwyf yn gefnogwr brwd o'r prosiect yma ac rwyf wedi bod yn cyflwyno'r achos gerbron y Cabinet, gan ddadlau y gallai Cymru yn hyn o beth fod yn flaengar wrth gefnogi'r genhedlaeth nesa o dechnoleg carbon isel."

Pris ynni

Mae cyfnod ymgynghorol o chwe mis yn dod i ben ddydd Iau, ac mae disgwyl i'r Arolygydd Cynllunio gyhoeddi ei argymhellion ymhen tri mis.

Bydd Ysgrifennydd Ynni y DU yn gwneud penderfyniad erbyn Mehefin 2015, neu o bosib cyn yr etholiad cyffredinol ym mis Mai.

Fe fydd y cynllun hefyd yn ddibynnol ar y pris sy'n cael ei warantu ar gyfer yr ynni fyddai'n cael ei gynhyrchu gan y lagŵn.

Pe bai'r cynlluniau'n cael eu cymeradwyo, byddai 'wâl fôr' chwe milltir o hyd yn cael ei hadeiladu rhwng y dociau a champws newydd Prifysgol Abertawe ar Ffordd Fabian.

Bydd 16 o dyrbinau tanddwr o fewn ffiniau'r 'wâl fôr' gan gynhyrchu trydan am 14 awr y dydd. Byddan nhw'n gallu cynhyrchu digon o drydan ar gyfer 155,000 o gartrefi, neu 90% o'r trydan sy'n cael ei ddefnyddio gan gartrefi ardal Bae Abertawe.

Byddai'n cymryd dwy flynedd i adeiladu'r cynllun gan greu 1,850 o swyddi adeiladu, a 180 o swyddi pan fydd y lagŵn yn weithredol.

Mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi benthyciad masnachol o £1.25 miliwn i Tidal Lagoon Power.

Straeon perthnasol