Stena'n canslo llongau cyflym y Dolig

  • Cyhoeddwyd
HSS Explorer yng Nghaergybi
Disgrifiad o’r llun,
Yr HSS Explorer yng Nghaergybi

Mae cwmni llongau Stena Line wedi cyhoeddi na fydd gwasanaeth fferi cyflym yn gweithredu rhwng gogledd Cymru ac Iwerddon dros gyfnod y Nadolig eleni.

Fel arfer mae gwasanaeth cyflym yr HSS - sydd yn gweithredu dros fisoedd yr haf fel rheol - yn rhedeg am gyfnod byr er mwyn cludo teithwyr rhwng Caergybi a Dun Laoghaire dros yr ŵyl.

Mewn datganiad dywedodd y cwmni:

"Am resymau masnachol a gweithredol mae'r cwmni wedi penderfynu peidio atgyfodi'r gwasanaeth dros gyfnod byr Gŵyl y Nadolig eleni.

"Mae Stena Line ar hyn o bryd yn cynnal trafodaethau gyda harbwr Dun Laoghaire mewn perthynas â'r ddarpariaeth o wasanaethau tymhorol o longau cyflym yn 2015."

Ychwanegodd y cwmni y bydd pobl sydd eisoes wedi archebu tocyn i deithio ar wasanaeth yr HSS dros y Nadolig yn cael lle ar longau eraill sy'n gyfleus i'w trefniadau teithio nhw.