Tynnu taflen iechyd ysgolion yn ôl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, CSCJES
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl un arbenigwr mae'r cyngor wedi ei gymryd "allan o gyd-destun"

Bydd taflen ddadleuol sy'n cynghori rhieni ar draws de Cymru pryd i gadw'u plant o'r ysgol oherwydd salwch yn cael ei thynnu nôl.

Yn ôl y daflen, ni ddylai plant fethu gwersi oherwydd afiechydon fel chwarenglwyf (glandular fever), tonsilitis neu lid yr amrannau (conjunctivitis).

Dywedodd Coleg Brenhinol Iechyd Plant a Phaediatreg bod y wybodaeth wedi cael ei chymryd "allan o gyd-destun".

Dywedodd y corff sy'n cynrychioli chwe awdurdod mewn e-bost y byddai'r daflen yn cael ei thynnu nôl gan nad oedd y coleg wedi rhoi caniatâd i ddefnyddio'u logo nhw arni.

Cafodd y daflen ei chynhyrchu gan Gonsortiwm Canolbarth y De am wasanaethau addysg ar y cyd, sy'n cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd, Merthyr Tudful, Rhondda Cynon Taf a Bro Morgannwg.

Arweiniodd y daflen at wrthwynebiad gan rieni oedd yn credu ei bod yn eu chynghori i yrru plant oedd ddim yn iach i'r ysgol.

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Dr Mair Parry mai rhieni yw'r rhai gorau i farnu iechyd eu plant

'Rhieni yw'r gorau i farnu'

Ond dywedodd Dr Mair Parry, swyddog iechyd plant gyda Choleg Brenhinol Iechyd Plant a Phaediatreg Cymru, bod y cyngor wedi cael ei gymryd "allan o gyd-destun".

"Dyw hyn ddim yn ymwneud â'r plentyn sydd â'r cyflwr, ond am y plant sydd ddim wedi cael y cyflwr eto a sut i leihau'r risg ohonyn nhw'n cael y cyflwr," meddai.

"Rhieni yw'r gorau i farnu os yw eu plentyn yn ddigon iach."

Dywedodd y consortiwm na fyddai'n galw am ddychwelyd copïau o'r daflen oedd eisoes wedi eu dosbarthu i rieni, ond y byddai'n tynnu'r daflen o'u gwefan.

Does dim cynlluniau chwaith i gynhyrchu taflen arall i gymryd ei lle.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol