Pont Briwet: Mwy o ddifrod a dwyn

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Cyngor Gwynedd

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion wedi i oleuadau traffig ac arwyddion gael eu dwyn o sied ym Maentwrog, Gwynedd, am yr eildro o fewn wythnos.

Ar 21 Tachwedd fe gafodd offer, a rhan o'r sied, eu difrodi gan dân ar safle sy'n cael ei ddefnyddio gan weithwyr ar y Bont Briwet newydd.

Mae Heddlu'r Gogledd nawr yn dweud bod difrod wedi ei wneud i offer a dau arwydd wedi eu dwyn o'r un sied rhywdro rhwng 18:30 ar nos Wener 27 Tachwedd a 06:30 fore Sadwrn 28 Tachwedd.

Maen nhw'n ymchwilio i'r ddau ddigwyddiad ar hyn o bryd.

Mae'r rheoliadau ffyrdd wedi eu gosod yn sgil cynnydd mewn traffig ar y ffordd rhwng Maentwrog a Llandecwyn wrth i waith adeiladu pont newydd yn lle yr hen Briwet dros Afon Dwyryd fynd yn ei flaen.

Fe ddywed yr heddlu eu bod yn apelio ar unrhyw un oedd yn dyst i'r difrod, neu sydd â gwybodaeth sy'n berthnasol i'r naill ddigwyddiad neu'r llall i ffonio'r heddlu ar 101 gan nodi'r cyfeirnod RC14186746.

Straeon perthnasol