Merch dair oed o Gaerfyrddin wedi marw oherwydd anadlu mwg

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd hi'n dair oed

Mae cwest wedi clywed bod merch dair oed fu farw wedi tân yn ei chartref wedi marw o ganlyniad i anadlu mwg.

Bu farw Angel Jade Keogh o Gaerfyrddin ar Fehefin 15, flwyddyn yn union wedi marwolaeth ei brawd Jake yn y crud.

Aed â hi i Ysbyty Glangwili a'i throsglwyddo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd lle bu farw.

Fe gofnododd Crwner Sir Benfro a Sir Gaerfyrddin, Mark Layton, reithfarn o farwolaeth ddamweiniol.

Roedd adolygiad cyn cwest i fod yr wythnos diwetha ond ar gais ei rhieni cafodd cwest llawn ei gynnal.

Roedd diffoddwyr wedi achub Angel a'i mam, Alice Smith, wrth i dân ledu'n gyflym drwy'r tŷ ym Mryn Gorwel.

Bu raid i'w thad neidio o ffenest.