BBC Cymru Fyw

Darganfod corff dyn ger clwb golff yn Abercynon

Published
image captionMae rhan o'r ffordd sy'n arwain at Glwb Golff Whitehall wedi ei chau

Mae'r heddlu yn ymchwilio wedi i gorff dyn gael ei ddarganfod ar dir comin ger Cwrs Golff Whitehall yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf.

Cafodd y corff - sydd ddim wedi cael ei adnabod eto - ei ddarganfod gan aelod o'r cyhoedd tua 19:00 nos Fawrth.

Yn dilyn y darganfyddiad, cafodd rhan o'r ffordd gerllaw'r A4054 ei chau, lôn sy'n arwain at westy Llechwen Hall.

Does dim esboniad am y farwolaeth hyd yma, yn ôl yr heddlu.

Bydd archwiliad post mortem yn cael ei gynnal ar y corff i geisio darganfod achos y farwolaeth.

Ddydd Mercher roedd swyddogion arbenigol yn archwilio'r safle, sy'n agos iawn at y ffordd sy'n arwain at y clwb golff. Cafodd hofrennydd yr heddlu hefyd ei defnyddio i archwilio'r safle yn ehangach.

Mae'r ardal dan sylw'n boblogaidd ar gyfer cerdded gyda chŵn.

Meddai'r Ditectif Uwch-arolygydd Paul Hurley: "Ar hyn o bryd dydyn ni ddim yn gwybod beth achosodd y farwolaeth.

"Mae'n ddyddiau cynnar o ran yr ymchwiliad, ac rydyn ni'n awyddus i glywed gan unrhyw un a oedd yn yr ardal ddoe. Gallan nhw fod â gwybodaeth bwysig heb wybod hynny."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth gysylltu gyda Heddlu De Cymru ar 101, neu ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.

image captionMae'r heddlu'n archwilio'r safle ble cafodd y corff ei ddarganfod nos Fawrth

Dolenni perthnasol ar y we

  • Heddlu De Cymru

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol