Crimewatch: Apêl wedi ymosodiad rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Fe ddigwyddodd yr ymosodiad yn ardal Gabalfa

Ar raglen Crimewatch heno, mae apêl wedi i rywrai ymosod yn rhywiol ar ferch 17 oed mewn parc yn ardal Gabalfa yng Nghaerdydd fis Hydref.

Mae'r rhaglen yn cynnwys adluniad o'r hyn ddigwyddodd oddeutu 2:30am, Hydref 17.

Roedd y ferch 17 oed yn cerdded adref ar ôl noson allan pan ddaeth grŵp o bum neu chwe dyn ifanc ati.

Fe hebryngodd y dynion hi i Barc Gabalfa, lle digwyddodd yr ymosodiad.

Roedd un o'r dynion yn gwisgo tracwisg lwyd ac roedd dau ohonynt ar feiciau - mae'n debyg mai BMX oedd un, a'r llall yn feic mwy.

Roedd y ferch yn cerdded ar hyd Ffordd yr Orsaf gyda ffrind, cyn iddyn nhw wahanu.

Fe gerddodd hi ar hyd Rhodfa Gabalfa a Ffordd y Coleg ar ei phen ei hun.

'Pryder a sioc'

Mae'r heddlu yn gobeithio y bydd yr apêl - gaiff ei weld gan oddeutu pedair miliwn o bobl nos Iau - yn helpu eu hymchwiliad.

Mae swyddogion yn awyddus i glywed gan unrhywun welodd neu glywodd unrhywbeth ar y noson honno, neu wedi hynny.

Fe ddywedodd y Ditectif Arolygydd Lloyd Williams ei fod yn gobeithio y byddai'r darllediad cenedlaethol yn cyrraedd rhagor o bobl gan fod y digwyddiad "wedi digwydd fwy na mis yn ôl, nawr, ac efallai ei bod hi'n anodd i bobl gofio be' welon nhw."

Ychwanegodd: "Roedd hwn yn ddigwyddiad achosodd bryder a sioc i'r gymuned leol.

"Mae digwyddiadau o'r fath yn brin, a 'dy ni am weld y rhai sy'n gyfrifol o flaen llys."

Gall unrhywun â gwybodaeth am y digwyddiad ffonio'r heddlu ar 101 neu drwy ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw gan nodi'r cyfeirnod 1400389017.

Mae Crimewatch yn cael ei ddarlledu nos Iau am 2100 ar BBC1.