Heddlu'r Gogledd: Nifer ucha o brofion anadl

  • Cyhoeddwyd
prawf anadlFfynhonnell y llun, PA

Yn ôl gwaith ymchwil gan Direct Line, mae Heddlu'r Gogledd wedi cynnal mwy o brofion anadl nag unrhyw lu arall yng Nghymru a Lloegr rhwng Awst y llynedd ac eleni.

Mae profion o'r fath yn cael eu cynnal gan yr heddlu i weld a ydy person yn gyrru dan ddylanwad alcohol neu gyffuriau

Mae'r ystadegau - sydd wedi dod i'r amlwg wedi cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth - yn dangos fod 71.5 prawf i bob 1,000 o'r boblogaeth wedi eu cynnal yng ngogledd Cymru.

Heddlu Dyfed Powys oedd yn ail ar y rhestr, gyda ffigwr tipyn is o 43.2.

Roedd y gwaith ymchwil hefyd yn dangos fod merched hyd at bum gwaith yn llai tebygol na dynion o orfod cael prawf anadl.

Mae'r ystadegau gan heddluoedd Cymru a Lloegr yn dangos mai 23% oedd canran y profion a gafodd eu cymryd gan yrwyr benywaidd.

Ar gyfartaledd, mae 7% o ferched a 10% o ddynion yn methu'r profion.