Cyngor Môn: Gwario £1m ar ailwampio?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Fe fydd cyfarfod yn cael ei gynnal heddiw i drafod moderneiddio adeiladau Cyngor Môn.

Fe ddywedodd grŵp Plaid Cymru ar y cyngor fod cynghorwyr wedi bod yn trafod hynny mewn cyfarfodydd caeedig - ac maen nhw'n hawlio y gallai'r gwaith gostio hyd at £1m.

Yn ôl arweiydd y cyngor Ieuan Williams, mae gwella'r adeiladau yn rhan o gynllun Gweithio'n Gallach - fydd yn galluogi staff i weithio'n fwy hyblyg.

Mewn datganiad, fe ddywedodd Mr Williams fod y gwaith "yn hanfodol er mwyn symud darpariaeth gwasanaeth cyhoeddus yn ei flaen ar Ynys Môn".

'Cau'r bwlch'

"Fe fydd y newidiadau'n gymorth i ni gau'r bwlch ariannu o oddeutu £15m yn y tair blynedd nesa'.

"Buddsoddi er mwyn arbed, bod yn arloseol, darparu newid a dod â'r Cyngor i'r 21ain ganrif ydi'r nod - nid gwario er mwyn gwario," meddai.

"Mae staff yn gwybod am gynlluniau Gweithio'n Gallach, ac mae'n nhw gwybod ers y dechrau.

"Fe gynhalion ni ragor o sesiynau briffio staff fis diwethaf, ac fe fydd mwy'n cael eu cynnal gydol Rhagfyr.

"Dyw adroddiad Gweithio'n Gallach heb gael ei drafod yn gyhoeddus eto gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth sensitif o ogwydd staffio a masnachu."

'Ddim yn deg i'r cyhoedd'

Yn siarad ar Raglen Dylan Jones fore Iau, dywedodd arweinydd y grŵp Plaid Cymru ar y Cyngor y byddai'r cynllun "yn golygu codi treth y cyngor, mi fydd na doriadau mewn gwasanaethau, fydd na godi ffioedd - dwi ddim yn meddwl ei fod o'n deg i'r cyhoedd".

"Mae'n bwysig i ni gael y cyfarfod yma i'r holl aelodau gael ei drafod o, dwi'n mawr obeithio y bydd yr un pleidlais yn cael ei chymryd heddiw i'r cyhoedd gael clywed y drafodaeth."

Dywedodd Mr Parry y byddai gwario ar y pencadlys yn wastraff gan bod tebygrwydd i'r cyngor uno gyda Chyngor Gwynedd o fewn y blynyddoedd nesaf.

Nid oedd Mr Williams am dderbyn y ddadl, gan ddweud na fyddai ad-drefnu yn digwydd tan 2020, a bod angen gwneud arbedion cyn hynny.