Arestio pump ar amheuaeth o droseddau terfysgaeth

  • Cyhoeddwyd
Rofi Islam a Sajid Idris
Disgrifiad o’r llun,
Mae dau o'r dynion gafodd eu harestio wedi eu henwi fel Rofi Islam a Sajid Idris

Mae pump o ddynion wedi eu harestio yng Nghaerdydd a'r Barri ar amheuaeth o droseddau yn ymwneud â therfysgaeth, yn ôl Heddlu De Cymru.

Cafodd y dynion eu harestio ar amheuaeth o droseddau'n ymwneud â chefnogi mudiadau sydd wedi eu gwahardd.

Cafodd y dynion, sydd rhwng 19 a 32 oed, eu harestio dan Ddeddf Terfysgaeth 2000, fel rhan o ymchwiliad gwrth-terfysgaeth ehangach dros Gymru.

Dau o'r dynion gafodd eu harestio yw Rofi Islam a Sajid Idris.

Nid yw'r arestio yn gysylltiedig ag achosion dau ddyn gafodd eu cyhuddo ddydd Mercher.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd cerbydau'r heddlu yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd fore Iau

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Nikki Holland: "Mae Heddlu De Cymru yn falch o gael cysylltiadau gyda'n cymunedau lleol ac mae eu cydweithrediad yn hanfodol i sicrhau ein bod ni'n taclo radicaliaeth ac eithafiaeth yn effeithiol gyda'n gilydd.

"Rydw i'n ymwybodol bod sylw diweddar y wasg wedi amlygu pryderon ond hoffwn ddiolch a sicrhau'r cyhoedd bod y cysylltiadau sydd gennym ni gyda'n cymunedau crefyddol yn gryf a chynhyrchiol."

Ychwanegodd ei bod yn parhau i ofyn i'r cyhoedd fod yn wyliadwrus, a chysylltu gyda'r heddlu os oedd unrhyw amheuon.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd heddlu yn gwarchod tŷ ar Stryd Paget
Disgrifiad o’r llun,
Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Nikki Holland a Saleem Kidwai o Gyngor Mwslimiaid Cymru