Arbenigwyr i drafod wedi marwolaethau trawsblaniadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd trawsblaniad cyntaf Robert Stuart, ond trydydd Darren Hughes

Mae BBC Cymru yn deall y bydd arbenigwyr trawsblaniadau ar draws y DU yn cwrdd yn y flwyddyn newydd, i drafod os oes gwersi i'w dysgu yn dilyn marwolaethau dau ddyn o dde Cymru gafodd drawsblaniadau arennau.

Cafodd Robert "Jim" Stuart a Darren Hughes yr organau - oedd wedi eu heintio gyda llyngyr parasitig prin - yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd y llynedd.

Bydd cwest i'r marwolaethau yn dod i ben ddydd iau, a dywedodd llywydd y Gymdeithas Trawsblaniadau Prydeinig, yr Athro Anthony Warrens, wrth BBC Cymru bod y gymuned trawsblaniadau yn "ymateb yn sydyn iawn...fel y gall gwersi gael eu dysgu o'r achos trist hwn".

'Dysgu gwersi'

Dywedodd yr Athro Warrens y byddai cyfarfod yn y flwyddyn newydd "lle bydd grwp ohonom ni yn dod at ei gilydd i edrych ar yr hyn y gellir ei ddysgu".

"Mae'r gymuned yn ymateb ar frys i hyn, fel sydd yn briodol. Gobeithio y bydd unrhyw wersi ddaw o'r achos trist hwn yn cael eu dysgu."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr arennau wedi eu heintio gyda llyngyr parasitig prin

Mae'n debyg y bydd y cyfarfod yn canolbwyntio ar os yw'n bosib i feddygon ddarganfod mwy o wybodaeth am broblemau gydag arennau sydd wedi eu rhoi cyn iddynt gael eu trawsblannu.

Bydd y cyfarfod hefyd yn trafod sut i wella'r drafodaeth am beryglon posib gyda chleifion cyn iddyn nhw dderbyn llawdriniaeth.

Dywedodd teuluoedd Mr Stewart a Mr Hughes na fyddai'r ddau ddyn wedi bwrw ymlaen gyda'u triniaethau petawn nhw'n ymwybodol o gefndir meddygol y dyn roddodd ei arennau i'w trawsblanu. Roedd yn alcoholig oedd wedi marw o achos llid ar yr ymennydd.

Dywedodd tim llawfeddygol Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd wrth gwest i farwolaeth y dynion fod y ddau glaf yn ymwybodol fod y dyn wedi marw o lid yr ymennydd, a bod y peryglon o gael eu heintio wedi ei esbonio i Mr Stuart a Mr Hughes.