Gwneud arian // Making money

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r mwyafrif o arian yn dechrau ar ffurf ingotiaid... // Most coins start as ingots...
Disgrifiad o’r llun,
...ond rhai ar ffurf weiren // ...and some as wire
Disgrifiad o’r llun,
Ond mae'r holl fetel yn cyrraedd ar gefn lori // But most of the metal arrives on the back of a lorry
Disgrifiad o’r llun,
Ond yr un yw eu tynged... // But their fate is the same...
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n cael ei brofi trwy'r broses // It's tested throughout
Disgrifiad o’r llun,
Cyn cael ei rolio yn stripiau tenau, hir // Before being rolled into long, thin strips
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhain wedyn yn cael eu storio yn barod i'w defnyddio // These are then stored in preparation for use
Disgrifiad o’r llun,
Bant â nhw wedyn i beiriant tyllu sydd yn taro darnau crwn o'r stribedi // These rolls are then fed into a machine which punches blanks from the strips
Disgrifiad o’r llun,
Rhain sy'n dod mas y pen arall // And hey presto, these come out the other end
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid cadw golwg fod rhain yn gywir o ran maint a safon // These must be examined for size and quality
Disgrifiad o’r llun,
Reit, beth wnawn ni gyda hwn te? // Right, what'll we do with this then?
Disgrifiad o’r llun,
Mewn rhan arall o'r adeilad, mae templed ar gyfer y darnau arian yn cael ei baratoi // In another part of the building, templates for the coins are prepared
Disgrifiad o’r llun,
Wrth reswm, rhaid i rhain fod yn berffaith // Obviously, these need to be perfect
Disgrifiad o’r llun,
Cyn eu stampio, rhaid rhoi'r 'sgrifen ar yr ymyl // Before being stamped, the writing needs to be put on the edge
Disgrifiad o’r llun,
Y peiriant yn rhoi ei stamp ar yr arian // The machine stamping the coins
Disgrifiad o’r llun,
Mae'n bosib i'r peiriannau daro tua 700 o ddarnau pund neu ddwy bunt y funud // These machines strike up to 700 pound and two pound coins per minute
Disgrifiad o’r llun,
Rhaid sicrhau safon wrth reswm // Standards have to be maintained
Disgrifiad o’r llun,
Yn hapus ar ôl diwrnod caled o waith // An enriching day's work