S4C ar gael ar iPlayer y BBC

Cyhoeddwyd

O ddydd Iau, 4 Rhagfyr, mae rhaglenni'r sianel deledu Gymraeg S4C ar gael yn fyw ac ar alw ar BBC iPlayer - dyma'r sianel annibynnol gyntaf i ymuno â'r gwasanaeth.

Bydd S4C yn ymddangos ymhlith y rhestr o brif sianeli BBC iPlayer, gyda'r rhaglenni ar gael i'w gwylio am 30 diwrnod, a bydd y gwasanaeth lawr lwytho yn dilyn yn fuan.

Mae cynnwys S4C ar BBC iPlayer yn adeiladu ar y berthynas rhwng y ddau ddarlledwr, ac yn golygu bod rhaglenni S4C ar gael ar ystod eang o blatfformau.

Mae'r rhaglenni yn ychwanegu at y ddarpariaeth Gymraeg sydd eisoes ar gael ar BBC iPlayer, fel Pobol y Cwm sy'n gynhyrchiad gan BBC Cymru Wales.

'Datblygiad pwysig'

Dywedodd Rhodri Talfan Davies, Cyfarwyddwr BBC Cymru Wales:

"Mae'n wych croesawu S4C i BBC iPlayer. Mae hwn yn ddatblygiad pwysig sy'n tynnu ynghyd cyfoeth o gynnyrch yn yr iaith Gymraeg gyda'i gilydd am y tro cyntaf mewn un man - yn cynnwys rhaglenni S4C a BBC Radio Cymru - gan ei gwneud hi'n haws nag erioed o'r blaen i'r gynulleidfa ddod o hyd i'r rhaglenni maen nhw'n eu mwynhau.

"Mae hefyd yn enghraifft amlwg o'r ffordd mae'r bartneriaeth greadigol sy'n bodoli rhwng y ddau'n gwneud gwir wahaniaeth."

Ychwanegodd Ian Jones, Prif Weithredwr S4C: "Mae wedi bod yn wych i weithio mewn partneriaeth â'r BBC er mwyn sicrhau bod cynnwys S4C nawr ar gael ar BBC iPlayer.

"Mae sicrhau bod cynnwys S4C ar gael unrhyw bryd, unrhyw le ac mewn unrhyw ffordd yn rhan annatod o strategaeth S4C ers dechrau 2012.

"Fel yr unig ddarlledwr annibynnol i gynnig cynnwys ar BBC iPlayer, rydym yn gobeithio y bydd yn rhoi cyfleoedd ychwanegol i'r cyhoedd weld yr amrywiaeth gwych o raglenni rydyn ni'n eu cynnig.

"Mae BBC iPlayer yn ychwanegu at y nifer o wasanaethau a phlatfformau sydd eisoes yn cynnig ffyrdd o wylio S4C, ac yn hwb i gynnal y nifer cynyddol o bobl sy'n dewis gwylio ein cynnwys ar-lein."

Straeon perthnasol

Hefyd gan y BBC

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol