Cyngor o blaid cynllun dadleuol

Cyhoeddwyd

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi pleidleisio i fwrw 'mlaen gyda chynllun dadleuol i wario cannoedd o filoedd o bunnau ar ei bencadlys yn Llangefni.

Roedd nifer o gynghorwyr grŵp yr wrthblaid wedi mynegi pryder am y cynlluniau, gan gyhuddo'r grŵp sy'n rheoli'r awdurdod o ddiffyg tryloywder.

Mae'r cyngor yn dweud y bydd y cynllun - sy'n rhan o brosiect 'Gweithio'n Gallach' - yn arwain at arbedion o dros £700,000 y flwyddyn yn y pen draw.

Ond mae aelodau Plaid Cymru yn dweud y dylai'r trethdalwyr fod wedi cael gwybod am y cynllun yn gynt.

Gwerthu adeiladau

Y disgwyl yw y bydd cynllun Gweithio'n Gallach yn costio tua £1.5 miliwn, ond fe ddywed swyddogion y bydd wedi talu am ei hun o fewn dwy flynedd.

Bydd y cynllun yn golygu gwerthu nifer o adeiladau'r cyngor ar yr ynys, gyda staff naill ai'n cael eu symud i'r pencadlys yn Llangefni neu weithio o adre.

Credir y bydd angen gwario £600,000 ar swyddfeydd y cyngor yn Llangefni.

Dywedodd arweinydd grwp Plaid Cymru, y Cynghorydd Bob Parry, y byddai etholwyr yn bryderus am y fath wariant mewn cyfnod lle mae cymaint o wasanaethau'n cael eu torri.

Yn siarad ar Raglen Dylan Jones fore Iau, dywedodd Mr Parry y byddai'r cynllun "yn golygu codi treth y cyngor, mi fydd na doriadau mewn gwasanaethau, fydd na godi ffioedd - dwi ddim yn meddwl ei fod o'n deg i'r cyhoedd".

"Mae'n bwysig i ni gael y cyfarfod yma i'r holl aelodau gael ei drafod o, dwi'n mawr obeithio y bydd yr un pleidlais yn cael ei chymryd heddiw i'r cyhoedd gael clywed y drafodaeth."

Ychwanegodd Mr Parry y byddai gwario ar y pencadlys yn wastraff gan bod tebygrwydd i'r cyngor uno gyda Chyngor Gwynedd o fewn y blynyddoedd nesaf.

Ond cyhuddodd arweinydd y cyngor - y Cynghorydd Ieuan Williams - y Blaid o geisio gwneud elw gwleidyddol cyn Etholiad Cyffredinol, gan fynnu y byddai'r cynllun yn creu arbedion sylweddol.

Straeon perthnasol