Ffermdy ar dân yn Ynys Mon

Cyhoeddwyd

Mae diffoddwyr tân wedi bod yn mynd i'r afael a thân difrifol mewn ffermdy ar Ynys Môn.

Cafodd criwiau eu galw i'r digwyddiad yn Llannerchymedd am 18:40 nos Iau.

Roedd y tân wedi lledu o lawr gwaelod y ffermdy i fyny i'r llawr cyntaf y ffermdy, ond nid oedd unrhyw un ynddo ar y pryd.

Mae'r adeilad yn cael ei ddisgrifio fel un a godwyd o gerrig traddodiadol.

Cafodd criwiau tân cyntaf eu hanfon o orsafoedd Benllech, Amlwch a dau o Fangor.

Roedd y diffoddwyr tân yn gorfod defnyddio offer anadlu, a phibelli dŵr pwerus i fynd i'r afael â'r tân.

Mae'r criwiau yn parhau yno, ond mae'r tân bellach o dan reolaeth.