BBC Cymru Fyw

Ffermdy ar dân yn Ynys Mon

Published
Mae diffoddwyr tân wedi bod yn mynd i'r afael a thân difrifol mewn ffermdy ar Ynys Môn.
Cafodd criwiau eu galw i'r digwyddiad yn Llannerchymedd am 18:40 nos Iau.
Roedd y tân wedi lledu o lawr gwaelod y ffermdy i fyny i'r llawr cyntaf y ffermdy, ond nid oedd unrhyw un ynddo ar y pryd.
Mae'r adeilad yn cael ei ddisgrifio fel un a godwyd o gerrig traddodiadol.
Cafodd criwiau tân cyntaf eu hanfon o orsafoedd Benllech, Amlwch a dau o Fangor.
Roedd y diffoddwyr tân yn gorfod defnyddio offer anadlu, a phibelli dŵr pwerus i fynd i'r afael â'r tân.
Mae'r criwiau yn parhau yno, ond mae'r tân bellach o dan reolaeth.