Edwina Hart i gyhoeddi arolwg o gynllun parcio anabl

  • Cyhoeddwyd
parcio anablFfynhonnell y llun, PA / Sean Dempsey
Disgrifiad o’r llun,
Mae Edwina Hart yn dweud ei bod yn bwriadu cyhoeddi canlyniadau'r arolwg yn y flwyddyn newydd

Mae cynlluniau i gynnal adolygiad o'r cynllun bathodyn parcio i bobl anabl wedi cael ei gyhoeddi, ar ôl cynnydd yn y nifer o geisiadau gafodd eu gwrthod oherwydd rheoliadau newydd.

Fe wnaeth Gweinidogion y Cynulliad newidiadau i'r system yn 2013 er mwyn ceisio atal pobl rhag cam-drin y sefyllfa.

Ond fis diwethaf, fe wnaeth BBC Cymru ddarganfod fod nifer y gwrthodiadau mewn rhai ardaloedd wedi mwy na threblu mewn tair blynedd.

Mae'r Gweinidog Trafnidiaeth, Edwina Hart, wedi cydnabod fod "problemau" gyda'r ffordd y mae'r cynllun yn cael ei redeg a dywedodd y byddai hyn yn "adolygiad cyflym".

Gwrthod bathodyn

Mae bathodynnau glas yn cael eu rhoi i bobl sydd â phroblemau symud neu anableddau ac yn caniatáu i'r gyrrwr i barcio ar linellau melyn dwbl neu mewn mannau arbennig.

O dan y rheoliadau gafodd eu gosod yn 2013, nid yw awdurdodau lleol yn dibynnu ar dystiolaeth gan feddygon teulu yn unig erbyn hyn, ac felly mae pryderon fod pobl ag anableddau dilys yn cael eu gwrthod am fathodyn.

Mewn datganiad dywedodd Ms Hart ei bod yn "ehangu cymhwysedd lle bo hynny'n briodol" ac "y dylai pob un sy'n ymgeisio am fathodyn glas gael eu trin yn deg ac yn gyson waeth pa awdurdod lleol neu ardal y maent yn byw ynddi".

Dywedodd Ms Hart y byddai hi'n cyhoeddi canlyniad yr adolygiad a'r "camau nesaf" yn y flwyddyn newydd.