Corff Abercynon: apêl newydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Aelod o'r cyhoedd ddaeth o hyd i'r corff am saith y nos

Mae'r heddlu, sy'n ymchwilio i farwolaeth dyn yn Abercynon, Rhondda Cynon Taf, am i yrwyr a theithwyr pedwar cerbyd gysylltu â nhw.

Aelod o'r cyhoedd ddaeth o hyd i'r corff am saith y nos ar dir comin ger Clwb Golff Whitehall.

Dywedodd yr heddlu fod y farwolaeth yn anesboniadwy a bod profion fforensig yn cael eu cynnal.

Roedd y cerbydau yn yr ardal ar adegau gwahanol ddydd Mawrth.

Gwelodd rhywun gar coch a fan wen ger y man lle oedd y corff. Cafodd Fiat neu Punto arian ei barcio ar dir comin o dan beilon tua phump y nos.

Am 11.30 y bore gwelodd rhywun lori Volkswagen tywyll wedi ei pharcio wrth gyffordd yr A4054 â'r heol sy'n arwain at y clwb golff.

Dylai unrhywun â gwybodaeth ffonio'r stafell ymchwilio ar 02920 571 530 neu Taclo'r Tacle'n ddienw ar 0800 555 111.

Dywedodd yr hhedllu eu bod yn ceisio cysylltu â theulu'r dyn.