Delweddau Anweddus: Consuriwr o'r gogledd yn y llys

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Whincup wedi bod yn perfformio fel consuriwr mewn nifer o bartion plant.

Mae diddanwr plant adnabyddus o ogledd Cymru wedi ymddangos yn y llys i wynebu 22 o gyhuddiadau o droseddau'n ymwneud â chyffuriau a delweddau anweddus o blant.

Mae Mark John Whincup, 50 oed, a fu'n perfformio dan yr enw "Magic Mark", wedi ei gadw yn y ddalfa gan ynadon ym Mrestatyn.

Mae Whincup, o Landrillo-yn-Rhos, hefyd wedi gweithio gyda CAIS - yr asiantaeth gyffuriau ac alcohol - ar ymgyrch "Peidiwch â Chyffwrdd, Dywedwch", sef prosiect sy'n rhybuddio plant am nodwyddau cyffuriau.

Fe fydd Whincup yn ymddangos o flaen Llys y Goron Caernarfon ar 15 Rhagfyr.

Mae'r troseddau honedig yn cynnwys naw o wneud ffilmiau anweddus, chwech o ddosbarthu lluniau anweddus o blant, dau o feddu fideos o bornograffi eithafol, un o feddu 674 ddelweddau ffilm ac un o feddu 117 delweddau llonydd.

Mae'r tri o'r honiadau eraill yn ymwneud â chyflenwi'r cyffur Dosbarth A, methamphetamine.

Digwyddodd y troseddau honedig rhwng Ionawr 2012 a mis Gorffennaf 2014, er fod y troseddau yn ymwneud â delweddau o blant, nid oeddynt yn rhai oedd Whincup wedi dod i gysylltiad â nhw yn ystod ei waith fel diddanwr.