Terfysgaeth: Mwy o amser i holi dyn

  • Cyhoeddwyd
Heddlu
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cerbydau'r heddlu yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd fore Iau

Mae'r heddlu bellach wedi cael mwy o amser i holi'r dyn 19 oed a gafodd ei arestio yn dilyn cyrchoedd gwrth-derfysgaeth yng Nghaerdydd a'r Barri.

Mae'r dyn yn cael ei amau o baratoi neu gynorthwyo i baratoi gweithred derfysgol.

Mae pedwar o'r dynion eraill a gafodd eu harestio ddydd Iau, bellach wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Cafodd y dynion rhwng 19 a 32 oed eu harestio dan y Ddeddf Derfysgaeth ar amheuaeth o gefnogi sefydliadau sydd wedi eu gwahardd.

Dau o'r dynion gafodd eu harestio yw Rofi Islam a Sajid Idris.

Dywedodd yr heddlu nad oedd y cyrchoedd yn gysylltiedig ag achos dau gafodd eu cyhuddo o droseddau ddydd Mercher.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd heddlu yn gwarchod tŷ ar Stryd Paget

Dywedodd yr heddlu fod y cyrchoedd yng Nghaerdydd a'r Barri yn rhan o ymchwiliad ehangach dros Gymru.

Ond dywedon nhw nad oedd cysylltiad gyda'r brodyr Aseel a Nasser Muthana sydd wedi mynd i ymladd yn Syria.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Nikki Holland ei bod yn "ymwybodol" o bryderon ond gwadodd bod Caerdydd yn lle oedd yn "magu eithafwyr".