Tân mewn tŷ: Hedfan dyn i'r ysbyty

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi cael ei hedfan i'r ysbyty ym Mirmingham gyda llosgiadau difrifol ar ôl tân mewn tŷ ym Mhowys nos Wener.

Digwyddodd y tân mewn eiddo yn Nhrefyclo am oddeutu 18:30.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub Gorllewin a Chanolbarth Cymru yn dweud fod y tân wedi ei ddiffodd erbyn i'r diffoddwyr gyrraedd y fan.

Credir i wresogydd paraffin achosi'r tân.

Rhoddwyd therapi ocsigen i ail berson oedd wedi dioddef effeithiau mwg, ond nid oedd angen triniaeth yn yr ysbyty.

Cafodd y dyn ei hedfan i Ysbyty Y Frenhines Elisabeth ym Mirmingham mewn ambiwlans awyr.

Mae gan yr ysbyty uned losgiadau arbenigol.

Nid yw ei gyflwr presennol yn hysbys.