Cyrchoedd terfysgaeth: pedwar ar fechnïaeth

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd cerbydau'r heddlu yn ardal Grangetown yng Nghaerdydd fore Iau

Mae pedwar o'r dynion gafodd eu harestio mewn cyrchoedd yng Nghaerdydd a'r Barri ddydd Iau wedi eu rhyddhau ar fechnïaeth.

Dywedodd Heddlu'r De bod y pumed dyn yn parhau yn y ddalfa.

Cafodd y dynion rhwng 19 a 32 oed eu harestio dan y Ddeddf Derfysgaeth ar amheuaeth o gefnogi sefydliadau sydd wedi eu gwahardd.

Dau o'r dynion gafodd eu harestio yw Rofi Islam a Sajid Idris.

Dywedodd yr heddlu nad oedd y cyrchoedd yn gysylltiedig ag achos dau gafodd eu cyhuddo o droseddau ddydd Mercher.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd heddlu yn gwarchod tŷ ar Stryd Paget

Dywedodd yr heddlu fod y cyrchoedd yng Nghaerdydd a'r Barri yn rhan o ymchwiliad ehangach dros Gymru.

Ond dywedon nhw nad oedd cysylltiad gyda'r brodyr Aseel a Nasser Muthana sydd wedi mynd i ymladd yn Syria.

Dywedodd Prif Gwnstabl Cynorthwyol Heddlu De Cymru, Nikki Holland ei bod yn "ymwybodol" o bryderon ond gwadodd bod Caerdydd yn lle oedd yn "magu eithafwyr".

Straeon perthnasol