Ymchwiliad i dân ffermdy Môn yn parhau

Cyhoeddwyd

Bydd ymchwilwyr yn ceisio darganfod beth oedd achos tân mewn ffermdy ar Ynys Môn nos Iau.

Roedd y tân wedi lledu o lawr gwaelod y ffermdy i fyny i'r llawr cyntaf y ffermdy, ond nid oedd unrhyw un ynddo ar y pryd.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu ond dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tan ac Achub y Gogledd bod y tan wedi achosi llawer o ddifrod.

Straeon perthnasol