BBC Cymru Fyw

Ymchwiliad i dân ffermdy Môn yn parhau

Published

Bydd ymchwilwyr yn ceisio darganfod beth oedd achos tân mewn ffermdy ar Ynys Môn nos Iau.

Cafodd diffoddwyr tân eu galw i'r adeilad yn Llannerchymedd am 18:40.

Roedd y tân wedi lledu o lawr gwaelod y ffermdy i fyny i'r llawr cyntaf y ffermdy, ond nid oedd unrhyw un ynddo ar y pryd.

Ni chafodd unrhyw un eu hanafu ond dywedodd llefarydd ar ran Gwasanaeth Tan ac Achub y Gogledd bod y tan wedi achosi llawer o ddifrod.

Straeon perthnasol

  • Ffermdy ar dân yn Ynys Mon