Cwest trawsblaniadau yn 'siomedig' i'r teuluoedd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dyma oedd trawsblaniad cyntaf Robert Stuart, ond trydydd Darren Hughes

Mae teuluoedd dau ddyn fu farw ar ôl derbyn organau oedd wedi eu heintio gyda llyngyr parasitig wedi dweud eu bod yn "siomedig" gyda chanlyniad y cwestau.

Bu farw Robert "Jim" Stuart a Darren Hughes yn Ysbyty'r Brifysgol yng Nghaerdydd y llynedd.

Dywedodd gweddw Mr Stuart nad oedd y cwest wedi gwrando ar eu tystiolaeth.

Daeth crwner i'r casgliad nad oedd modd beirniadu'r llawfeddyg am dderbyn yr organau ar gyfer y trawsblaniadau.

'Siomedig'

Dywedodd Judith Stuart: "Rydyn ni'n siomedig.

"Dydyn ni ddim yn teimlo bod y dystiolaeth wnaethon ni ei roi wedi cael ei wrando arno."

Bu farw'r dynion ar ôl iddyn nhw dderbyn arennau gan ddyn oedd yn gaeth i alcohol, a fu farw o lid yr ymennydd.

Disgrifiad o’r llun,
Mae Judith a Duncan Stuart yn teimlo nad oedd y risgiau wedi eu hesbonio

Daeth i'r amlwg ar ôl y trawsblaniadau bod yr organau wedi eu heintio gyda'r llyngyr.

Dywedodd Mrs Stuart na fyddai hi wedi cytuno i'r trawsblaniad petai hi'n gwybod am ddefnydd alcohol ac achos marwolaeth y rhoddwr.

"Iddo fo [Mr Stuart] nid oedd yn fater o fyw neu farw. Gallai fod wedi aros tan fod aren addas wedi dod, nid oedd angen cymryd y risg yna gafodd erioed ei hesbonio iddo, oherwydd byddai erioed wedi ei chymryd hi," meddai Mrs Stuart.

'Dim syniad'

Dywedodd ei bod hi gyda'i gwr yn yr oriau cyn iddo gael y llawdriniaeth, ac "nad oedd unrhyw syniad bod risg uchel" gyda'r organ.

Ychwanegodd bod teuluoedd y ddau ddyn wedi cwrdd ar ôl y marwolaethau, a'r ddau wedi cael profiadau tebyg yn ymwneud a'r broses cydsynio.

Disgrifiad o’r llun,
Teuluoedd Robert Stuart a Darren Hughes wedi'r cwest

Mae'r ysbyty yn dweud bod Mr Stuart yn gwybod am gyflwr yr organ cyn cytuno i'r trawsblaniad, ond mae ei fab, Duncan, yn dweud nad oedd unrhyw reswm i gymryd risg.

Dywedodd: "Rydyn ni'n deall bod risg gyda phob trawsblaniad - risgiau safonol - ac ar ffurflen ganiatâd dad...dim ond risgiau safonol oedd ar y ffurflen, felly, yn ogystal â'r ffaith na chafon ni wybod am risg ychwanegol, rydyn ni'n dod i ganlyniad gwahanol i'r crwner am y mater o gydsynio."

Clywodd y cwest mai ond pum achos o'r llyngyr oedd wedi eu cofnodi mewn pobl, a bod pob un wedi achosi marwolaeth.

Dywedodd y tîm llawfeddygol o'r ysbyty bod y ddau ddyn yn ymwybodol o hanes meddygol y rhoddwr.

Ddydd Iau, cafodd rheithfarn naratif ei chofnodi gan y crwner, gan ddweud bod y dynion wedi marw o sgil-effeithiau ymyrraeth feddygol angenrheidiol.

Mae teuluoedd y ddau ddyn yn ymchwilio i achos o esgeulustod sifil.

Straeon perthnasol