Cynhadledd UKIP ym Mhort Talbot

Gan Tomos Livingstone
Gohebydd Gwleidyddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl Mr Farage, mae pob etholaeth ym Mhrydain yn dir ffrwythlon i UKIP - boed y rheiny yn seddi Ceidwadol yn ne Lloegr neu'n gadarnleoedd Llafur yn Ne Cymru.

Mae Nigel Farage yn hoff o gellwair nad yw e'n deall cweit beth sydd yn digwydd yng ngwleidyddiaeth Cymru.

Heb dalu ryw lawer o sylw i Gymru, fe wnaeth UKIP ddod o fewn 0.6% o'r bleidlais i gipio'r safle cyntaf yn etholiadau Ewrop ym mis Mai.

Arwyddocâd hyn oll, yn ôl Mr Farage, yw bod pob etholaeth ym Mhrydain yn dir ffrwythlon i UKIP - boed y rheiny yn seddi Ceidwadol yn ne Lloegr neu'n gadarnleoedd Llafur yn Ne Cymru.

Mae'n deg dweud bod UKIP wedi llwyddo i ennill tir yng Nghymru mewn ffordd sy' wedi profi'n llawer anos yn yr Alban, er enghraifft.

A'r penwythnos yma mae'r blaid yn cynnal cynhadledd yng Nghymru am y tro cyntaf. Mae disgwyl i tua 200 fynychu'r digwyddiad ym Mharc Margam ger Port Talbot.

'Ar stepen drws y blaid Lafur'

Ond er gwaetha'r llwyddiant yn etholiad Ewrop, does 'na ddim eto Aelod Seneddol Cymreig nac Aelod Cynulliad gan UKIP, a 'mond llond dwrn o gynghorwyr.

Yr her nesaf i'r blaid yw ennill yr union fuddugoliaethau hynny, a hynny wrth i'r blaid dderbyn llawer mwy o sylw i'w polisïau - neu ddiffyg polisïau - nag sy' wedi digwydd hyd yn hyn.

Er gwaetha'r honiad bod y blaid wedi ymgartrefu mewn etholaethau fel Merthyr, Alyn a Glannau Dyfrdwy, anodd os nad amhosib, fydd ennill sedd yn yr Etholiad Cyffredinol. Ond mae'n ddigon posib y bydd UKIP yn atal y pleidiau mwy rhag amddiffyn neu rhag cipio llond dwrn o seddi - llawn ddigon i effeithio'r canlyniad.

Mae'n debycach y daw llwyddiant dan gyfundrefn gyfrannol etholiadau Cynulliad - os all Mr Farage barhau a'i fomentwm tan 2016.

Yn ôl Nathan Gill, yr Aelod Seneddol Ewropeaidd i Gymru, mae'n glir bellach taw UKIP yw'r "prif fygythiad i Lafur yng Nghymru. Ry'n ni'n gyffrous iawn ynglŷn â hynny".

Ychwanegodd: "Ry' ni'n synhwyro bod newid ar droed. Dyw pobl ddim yn fodlon bellach pleidleisio'n ddifeddwl dros y blaid Lafur, a ry' ni eisiau cymryd mantais o hynny."

Prif bwrpas y gynhadledd, meddai, oedd tanlinellu bod UKIP bellach "ar stepen drws y blaid Lafur".

Straeon perthnasol