Cyhuddo dyn o anafu babi 20 diwrnod oed

Cyhoeddwyd

Mae dyn wedi ei gyhuddo o anafu babi gyda'r bwriad o achosi niwed corfforol difrifol.

Cafodd y dyn, sy'n 21 oed ac o ardal Wrecsam, ei gyhuddo ar ôl i anafiadau gael eu darganfod ar gorff y babi 20 diwrnod oed.

Fe wnaeth y dyn ymddangos mewn gwrandawiad yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Gwener.

Cafodd ei ryddhau ar fechnïaeth gan y Barnwr Merfyn Hughes QC, a bydd yn ymddangos mewn gwrandawiad arall ym mis Chwefror 2015.