Nigel Farage yn bwriadu cynnal 'ymgyrch enfawr' yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Nigel Farage

Bydd UKIP yn targedu "saith neu wyth" o seddi Cymreig yn yr etholiad cyffredinol, yn ôl arweinydd y blaid, Nigel Farage.

Yn siarad yng nghynhadledd gyntaf y blaid yng Nghymru, ychwanegodd Mr Farage bod ei blaid yn bwriadu "ymgyrch enfawr" ar etholiad y Cynulliad yn 2016.

Cafodd Aelod Seneddol Ewropeaidd y blaid, Nathan Gill ei enwi yn arweinydd UKIP yng Nghymru.

Ond daeth tua 50 o bobl i Barc Margam ym Mhort Talbot i brotestio yn erbyn Mr Farage a'i blaid.

'Cynnydd etholiadol'

Yn siarad yn y gynhadledd, dywedodd Mr Farage ei fod yn credu y gall UKIP fod yn brif wrthblaid i Lafur ym Mae Caerdydd.

Daeth y blaid o fewn 4,500 pleidlais o guro Llafur yn yr etholiad Ewropeaidd ym mis Mai.

Yn ôl Mr Farage, dyna oedd "canlyniad fwyaf trawiadol y noson".

Cyn y gynhadledd, daeth tua 50 o bobl i brotestio yn erbyn y blaid ym Mharc Margam.

Roedd rhai yn y dorf yn dal baneri yn gwrthwynebu Mr Farage.

Mae tua 150 o gefnogwyr wedi dod i gynhadledd gyntaf y blaid yng Nghymru.

Ychwanegodd Mr Farage: "Mae ein cynnydd etholiadol, ac o ran trefnu, yng Nghymru yn wych. Rydyn ni wedi treblu ein haelodaeth yma."

Yn ôl yr arweinydd, "nid datganoli sy'n methu yng Nghymru, y weinyddiaeth yng Nghaerdydd sydd".

Dywedodd wrth y gynhadledd bod y targed o "saith neu wyth" sedd yn dangos bod y blaid yn cymryd gwleidyddiaeth Cymru "o ddifrif", ac y byddai ymgyrch fawr ar yr etholiad Cynulliad yn 2016.

Yn ystod y gynhadledd, dywedodd Mr Farage bod cyn gynghorydd Ceidwadol, William Routley, a'r cyn gynghorydd Plaid Cymru, Mohammad Sarul Islam, wedi ymuno â UKIP.

Dywedodd llefarydd ar ran Plaid Cymru nad oedd y "cynghorydd dan sylw wedi bod yn aelod gweithredol o Blaid Cymru ers rhai blynyddoedd".