'Ni ddylid datganoli pwerau trethu tan bod data ar gael'

Cyhoeddwyd

Ni ddylai mwy o bwerau trethu gael eu datganoli i Gymru cyn bod data ar gael i werthuso perfformiad economi Cymru, yn ôl un academydd.

Daw sylwadau'r Athro Max Munday yn dilyn pryderon ACau yn y Pwyllgor Menter a Busnes.

Dywedon nhw bod angen mwy o ystadegau i'w galluogi i archwilio'r economi a pherfformiad gweinidogion.

Mae'r llywodraeth yn dweud eu bod wedi gofyn i ystadegwyr ystyried pa wybodaeth sydd ei angen.

Fe all Cymru gael rheolaeth dros drethi werth £3 biliwn yn ôl y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidebol, a hynny ar ôl i'r Canghellor ddweud y byddai trethi busnes yn cael eu datganoli i Gymru yn ei Ddatganiad Hydref.

'Bylchau i'w llenwi'

Yn siarad ar raglen Sunday Politics Wales, dywedodd yr Athro Munday o'r Uned Ymchwil i Economi Cymru bod "bylchau i'w llenwi" yn y wybodaeth sydd ar gael.

"Wrth i fwy o bwerau i wneud penderfyniadau gael eu datganoli i Lywodraeth Cymru - yn enwedig yn nhermau pethau fel trethi - mae 'na angen i weinidogion gael mwy o wybodaeth er mwyn gwneud penderfyniadau," meddai.

"Mae angen i ni greu stoc o ddata economaidd oherwydd mae angen amser i'r data yma gael effaith ar y modelau a galluogi i benderfyniadau gwell gael eu gwneud."

Disgrifiad o’r llun, Fe wnaeth George Osborne ddweud y byddai trethi busnes yn cael eu datganoli i Gymru

Buddsoddiad mewnol, allforion a chefnogaeth busnes yw'r ardaloedd sydd angen gwell data yn ôl y Pwyllgor Menter a Busnes.

Dywedodd y Cadeirydd, William Graham: "Rydyn ni angen arwydd o beth mae'r llywodraeth yn ei wneud fel y gall y pwyllgor archwilio'r gweinidog a rhoi cefnogaeth pan mae angen hynny."

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod nhw'n derbyn rhai o'r awgrymiadau, ond yn gwrthod eraill ar sail cyfrinachedd masnachol.

Bydd Sunday Politics Wales ar BBC One am 11:00 ddydd Sul, Rhagfyr 7.

Straeon perthnasol