Ffordd wedi ei chau

Cyhoeddwyd

Mae un o briffyrdd Powys wedi ei chau i'r ddau gyfeiriad yn dilyn damwain fore Llun.

Dywed Heddlu Dyfed-Powys fod yr A470 rhwng Rhaeadr a Llangurig ar gau wrth gyffordd y B4518.

Yn ôl yr heddlu mae rhew ar wyneb y ffordd a fydd ar gau am rai oriau wedi'r digwyddiad.