Hunanladdiad myfyriwr oherwydd dyled

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd Courtney ei gludo i'r ysbyty ond roedd hi'n rhy hwyr i'w achub.

Mae cwest yn Abertawe wedi clywed sut y gwnaeth myfyriwr ladd ei hun wedi iddo weld benthyciad dros dro o £100 yn saethu fyny i £800 mewn tri mis.

Roedd Courtney Mitchell Lewis, 21 oed, oedd yn astudio Ffiseg ym Mhrifysgol Abertawe, ac yn dod o Aberdâr, wedi llyncu gor-ddos o dabledi wedi i'w ddyled ymestyn i wyth gwaith yr hyn roedd wedi'i fenthyg yn wreiddiol.

Clywodd y cwest sut roedd Courtney, Mitch i'w ffrindiau, wedi cael y benthyciad pan roedd mewn trafferthion ariannol.

Roedd yn gweithio mewn bar tra'n astudio ond fe benderfynodd ddefnyddio cwmni oedd yn cynnig benthyciadau dros dro i fenthyg £100.

Clywodd y cwest bod y swm hwn wedi cynyddu i £800 mewn 3 mis yn unig.

Mae'r heddlu wedi ymchwilio i'r cwmni ac fe roedd eu gwaith yn gyfreithiol.

Yn dilyn noson allan gyda ffrindiau fis Mai diwethaf, fe lyncodd Mitch y tabledi yn ei fflat yn Abertawe.

Fe ysgrifennodd at ffrindiau wedyn ar Facebook yn dweud: "Dw i ddim eisiau marw. Dwi'n credu ei bod hi'n rhy hwyr."

Fe ffoniodd ffrindiau'r gwasanaeth brys ac fe'i gludwyd i'r ysbyty, ond roedd hi'n rhy hwyr i'w achub.

Dywedodd y crwner, Colin Phillips, bod Mitch wedi llyncu'r tabledi " fel galwad am gymorth" yn hytrach na fel ymgais gwirioneddol i ladd ei hun.

Fe gafodd Mitch ei ddisgrifio gan ei ffrindiau fel " y dyn oedd wastad yn gwenu".

Dywedodd cyn lywydd Undeb y Myfyrwyr, Luke James: "Roedd ei gyfeillgarwch yn gwneud hi'n le gwell bob dydd".