Troseddwr rhyw Llandybie yn euog

Cyhoeddwyd

Mae dyn o Sir Gaerfyrddin wedi cyfaddef i bedwar cyhuddiad o geisio perswadio plentyn i gael rhyw.

Mae David Williams o Gae Coed, Llandybie, wedi cyfaddef i 16 achos hefyd o dynnu lluniau anweddus o blentyn.

Mae'r dyn 30 oed, sydd ag anawsterau dysgu, hefyd wedi pledio'n euog i fod â lluniau anghyfreithlon o blentyn a deg o luniau anweddus o blentyn yn ei feddiant.

Mae wedi cael ei orfodi i lofnodi Cofrestr y Troseddwyr Rhyw.

Fe'i ryddhawyd ar fechnïaeth ar yr amod nad yw'n cael cyswllt heb ei arolygu gydag unrhywun o dan 18 oed.

Fe gafodd yr achos ei ohirio er mwyn i adroddiad gael ei baratoi cyn ei ddedfrydu.

Mae disgwyl iddo gael ei ddedfrydu ar Ionawr 16 2015.