Cyhuddo cyn-gynghorydd Ynys Môn o beryglu awyrennau'r Llu Awyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r cyn-gynghorydd 64 oed o Fodffordd yn cael ei gyhuddo o ymddwyn yn ddiofal ac esgeulus.

Mae cyn-gynghorydd sir ar Ynys Môn a'r cyfarwyddwr tai, John Arthur Jones, wedi ymddangos yn Llys y Goron wedi'i gyhuddo o 13 achos o beryglu awyrennau jet y Llu Awyr drwy daflu golau gwyn llachar.

Mae'r gŵr 64 oed o Fodffordd yn cael ei gyhuddo o ymddwyn yn ddiofal ac esgeulus mewn ffordd oedd yn debygol o beryglu'r awyrennau wrth iddyn nhw gynnal eu hymarferion nos a'u hyfforddiant glanio ar faes awyr Mona yng nghanol Ynys Môn.

Mae'n debyg i'r troseddau ddigwydd rhwng Tachwedd 2013 a mis Medi diwethaf ym Modffordd.

Fe ymddangosodd Mr Jones mewn gwrandawiad cychwynnol byr yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Llun.

Fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth gan y barnwr Merfyn Hughes QC tan Chwefror 16 2015, pan fydd yn rhaid iddo gyflwyno ple.