Cau atyniad Sky Swing Caerdydd am yr eildro oherwydd gwynt uchel

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Sky Swing yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd wedi gorfod cau eto oherwydd gwynt uchel

Mae atyniad Sky Swing yng Ngŵyl y Gaeaf Caerdydd wedi gorfod cau eto oherwydd gwynt uchel.

Fe fu'n rhaid cau'r atyniad ffair ddydd Gwener oherwydd bod y cerbydau gyda phobl ar eu bwrdd daro'i gilydd yn yr awyr.

Pryd hynny roedd teithwyr yn y cerbydau wedi cael ofn pan chwythodd y gwynt y rhai gwag oedd ar frig y Sky Swing 60 medr (198 troedfedd.

Dywedodd trefnwyr y ffair bod dim bai ar yr atyniad a'r fod yn gweithio fel arfer dros y penwythnos.

Ond bu'n rhaid ei gau eto ddydd Llun.

Mae'r trefnwyr, Sayers Amusements, wedi cadarnhau nad oedd yn debygol o fod yn gweithio yn ystod y dydd oherwydd rhagolygon y tywydd.

Unwaith bod cyflymder y gwynt yn cyrraedd 10m yr eiliad, sef tua 22 milltir yr awr, roedd y reid yn cau lawr yn awtomatig er dioglewch.

Mae'r cwmni'n dweud eu bod wedi cymryd mesurau i sicrhau nad ydi gwrthdrawiadau yn yr awyr yn digwydd eto drwy ychwanegu mwy o bwysau i'r gondolas gwag.

Diogelwch

Dywedodd rheolwr y safle, Norman Sayers, 34 oed, ei fod yn hapus bod yr atyniad yn ddiogel.

"Dydy hyn erioed wedi digwydd o'r blaen a dydy o heb ddigwydd ers hynny," meddai am yr hyn ddigwyddodd ddydd Gwener.

"Pan ddigwyddodd, fe ddaeth y reid i stop, fe ddaeth y cwsmeriaid i lawr, fe esboniwyd be ddigwyddodd ac fe gynigwyd eu harian yn ôl.

"Doedd dim pryderon ar y pryd ac mae wedi bod yn iawn ers hynny."

Mae Gŵyl y Gaeaf yn ddigwyddiad sy'n cael ei gynnal gan Gyngor Caerdydd.

Dywedodd llefarydd ar eu rhan: "Mae trefnwyr y safle wedi'n sicrhau bod y digwyddiad dros y penwythnos yn ganlyniad i wynt cryf annisgwyl a bod yr holl systemau dioglewch wedi gweithio fel y dylen nhw.

"Mae Gŵyl y Gaeaf yn ddiogel, yn agored i fusnes ac fe fydd yn parhau i gynnig canolbwynt anhygoel i bopeth sy'n cael ei gynnig dros yr Ŵyl yma yng Nghaerdydd."

Straeon perthnasol