BBC Cymru Fyw

Tân difrifol mewn tŷ ger Llandeilo

Published
Mae'r gwasanaethau tân wedi cael eu galw i dân difrifol mewn tŷ yn Sir Gaerfyrddin bnawn Llun.
Mae'n debyg fod tŷ mawr, sy'n sefyll ar ei ben ei hun rhwng Ffairfach a Bethlehem, yn wenfflam.
Credir mai enw'r lle yw Tŷ Gwyn.
Mae swyddogion tân o Landeilo, Rhydaman, y Tymbl a Llanymddyfri wedi cael eu hanfon i'r safle yn ogystal â phwmp dŵr.
Fe dderbyniodd y gwasanaeth yr alwad tua 3.43pm.
Does dim adroddiadau bod unrhywun wedi cael ei anafu.