BBC Cymru Fyw

Côr Blimey!

Published

Mae cystadleuaeth BBC Choir of the Year eleni yn 30 oed, a'r flwyddyn hon roedd dau gôr o Gymru yn y rownd derfynol. Llio Rhys o Gôr CF1 sydd yn rhannu ei hargraffiadau o'r diwrnod. Oedd o'n ddiwrnod llwyddiannus?

image copyrightLeah Owen Griffiths

Ffrog Ddu? Check

Sgidiau Pinc? Check

Boliau llawn pili palas? Bendant!

image captionPinc, pinc a mwy o binc!

8.00: Mae 8am ddydd Sul braidd yn gynnar i fod ar fws yn teithio i Fanceinion, ond dyma ni, bron i hanner cant o aelodau Côr CF1 ar y ffordd i gystadlu yn rownd derfynol BBC Choir of the Year yn gynnwrf ac yn nerfau ac yn la-la-las i gyd.

Dechreuodd ein siwrne yn y gystadleuaeth hon nôl ym mis Mawrth, gyda rownd ym Mryste ac rydyn ni bellach yn un o 6 chôr sydd yn y rownd derfynol yn Bridgewater Hall. Mae'r corau yn dod o amgylch Prydain, ac eleni mae dau gôr o Gymru â'r siawns o ennill y brif wobr - ni a Chôr Iau Ysgol Glanaethwy.

Rydyn ni wedi bod yn ymarfer yn ddiwyd ers misoedd, a bellach, mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd.

13.00: Rydyn ni wedi cyrraedd y neuadd ac yn cael cyfle i newid i'n gwisgoedd - tuxes i'r hogiau, ffrogiau du a sgidiau pinc i ni. Mae'r stafell yn llawn panics torri labeli oddi ar siwtiau newydd a gwisgo'r teits anghywir a'r awyr yn llawn powdwr wyneb ac aftershave (yr hogiau yn trio creu argraff ar un o gyflwynwyr y rhaglen, Josie D'arby, efallai?!). Ar ôl hyn, byddwn ni'n cael cyfle i gynhesu ein cyrff a'n lleisiau, y naill yr un mor bwysig â'r llall.

image copyrightLois Dauncey Roberts
image captionMae canu yn amlwg yng ngwaed Gwenllian a Lois!

15.15: Rydyn ni wedi cael soundcheck ar y llwyfan a sicrhau ein bod ni'n gwybod lle mae pawb yn sefyll - mae'r llwyfan llawer llai na'r disgwyl, felly mae'r rhaid ceisio osgoi hitio'n erbyn ein gilydd pan 'da ni'n gwneud ein 'mŵfs' - dim byd rhy heriol, 'da chi'n dallt - byddai ambell i aelod o'r côr yn cael trafferth mawr gwneud unrhywbeth mwy cymhleth na 'chydig o glapio (dwi'n enwi neb…!).

Mae'n debyg na fyddwn ni'n gweld rhyw lawer ar y corau eraill cyn y gystadleuaeth ei hun - dwi ddim yn siŵr os ydi trefnwyr y gystadleuaeth yn poeni y byddai cythraul canu yn mynd yn drech 'na ni... Mae Lois, sydd yn canu efo ni, wedi cael cyfle i weld Gwenllian, ei merch bedydd, sydd yn canu efo Glanaethwy, ac mae'n braf gweld fod y ddau gôr yr un mor gefnogol o'i gilydd - mae pawb yn awyddus i gôr o Gymru ennill!

image copyrightAled Bartholomew
image captionHunlun CF1!

17.00: Rydyn ni'n eistedd yn yr awditoriwm ac mae'r gystadleuaeth yn dechrau. Ni sy'n cloi, felly rydyn ni'n cael clywed y corau eraill yn perfformio.

Mae Côr Iau Ysgol Glanaethwy yn wych, ac yn cael llawer o ganmoliaeth gan y beirniaid - yn enwedig gan fod eu rhaglen yn cynnwys rhyw 4 neu 5 iaith wahanol, a'u hynganu yn wych! Mae baneri draig goch eu cefnogwyr yn cwhwfan a'r cymeradwyo yn fyddarol. Mae safon y gystadleuaeth yn uchel iawn… bydd rhaid i ni fynd amdani!

image copyrightSioned Wyn
image captionLlio ac Aled, cadeirydd y côr, yn y bar ar ôl cystadlu

20.00: Rydyn ni newydd ganu, ac am wefr! Mwynheais i hynny'n fawr iawn ac mae'r holl gôr wedi cyffroi, gan ein bod ni'n gwybod ein bod ni wedi canu ein gorau glas. Cawson ni sylwadau cadarnhaol iawn gan y beirniaid, felly does dim i'w wneud nawr ond aros… gobeithio fydd ddim rhaid i ni aros yn rhy hir.

21.00: Ni ydi enillwyr Choir of the Year 2014! Alla i ddim credu'r peth! Rydyn ni i gyd wrth ein boddau ac yn gweiddi a sgrechian a chrio a gafael yn ein gilydd.

Côr CF1 ydi'r côr cyntaf o Gymru i ennill y wobr hon yn holl hanes y gystadleuaeth a rydw i mor falch o'r fraint honno, o gofio cystal corau sydd yn ein gwlad fach ni. Rydyn ni wedi gweithio mor galed ac mae pawb â gwên fawr ar eu hwynebau.

Mae ganddo ni siwrne hir, ond hapus iawn yn ôl i Gaerdydd - ond gyntaf, dwi'n mynd i'r bar i ddathlu…