£150m ychwanegol i reoli perygl llifogydd

Cyhoeddwyd

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi £150 miliwn i reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol mewn ardaloedd o flaenoriaeth ar draws Cymru.

Dywedodd gweinidogion fod yr arian yn ychwanegol i fuddsoddiad o £245m, a £7.2m gafodd ei wario ar atgyweirio wedi llifogydd y gaea' diwetha'.

Ddydd Mawrth, mae Gweinidogion Cyllid a Chyfoeth Naturiol yn cwrdd â staff Cyfoeth Naturiol Cymru i glywed mwy am eu gwaith o reoli perygl llifogydd ac erydu arfordirol, a gweld enghreifftiau o fuddsoddi ar hyd Aber Hafren.

'Yn flaenoriaeth'

Fe ddywedodd Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, Jane Hutt: "Mae sicrhau amddiffynfeydd llifogydd ac arfordirol effeithiol yn flaenoriaeth i ni ac awdurdodau lleol.

"Does dim amheuaeth y bydd tywydd garw yn parhau i daro'r amddiffynfeydd hyn yn y dyfodol. Rydyn ni'n ymateb i'r her drwy feddwl ymlaen, bod yn strategol a chynllunio at y dyfodol.

Ychwanegodd ei bod yn ffyddiog y bydd yr arian yn sicrhau amddiffynfeydd llifogydd ac arfordirol allweddol mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol o 2018 ymlaen.