Cerddwn Ymlaen... i Batagonia

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ers tair blynedd mae ymgyrch Cerddwn Ymlaen wedi bod yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Mae'r trefniadau wedi eu cadarnhau ar gyfer taith gerdded Cerddwn Ymlaen i Batagonia fis Tachwedd y flwyddyn nesa'.

Y nod ydy cael 150 o bobl i gerdded 80 milltir yn ôl traed y rhai a sefydlodd y Wladfa - a hynny union 150 o flynyddoedd yn ddiweddarach.

Cafodd ymgyrch Cerddwn Ymlaen ei sefydlu dair blynedd yn ôl, gyda'r canwr Rhys Meirion wedi arwain y teithiau hyd at 200 milltir o hyd yng Nghymru i godi arian i'r Ambiwlans Awyr.

Ond mae 'na newid trywydd y flwyddyn nesa' gyda'r daith ym Mhatagonia yn rhan o gyfres o ddathliadau swyddogol i nodi'r garreg filltir yn y Wladfa.

Mae gofyn i bob cerddwr gyfrannu isafswm o £4,000 yr un a gall hynny fod yn daliad personol, arian wedi ei godi yn elusennol, nawdd masnachol neu gyfuniad o'r rhain.

Tair elusen

Bydd yr elw ar ôl costau yn cael ei rannu rhwng Ysgol Gymraeg yr Andes, i hyrwyddo addysg Gymraeg yn y Wladfa a Chronfa Elen, i hyrwyddo rhoi organau yng Nghymru.

Bydd y daith yn cael ei chynnal rhwng 17 a 27 Tachwedd, 2015.

Meddai datganiad ar ran Cerddwn Ymlaen: "Byddwn yn cerdded yn ôl troed ein cyndeidiau a groesodd y paith i ddarganfod Y Cwm Hyfryd wrth afon Yr Andes ac a sefydlodd dref Trevelin.

"Mae'r llwybr yn troelli drwy'r anialwch ac yn ymylu ar rai o'r tiriogaethau mwyaf trawiadol a godidog unrhyw le ar y blaned. Mae'r ardal hefyd yn doreithiog o fywyd gwyllt, yn adar, anifeiliaid a phlanhigion.

Disgrifiad o’r llun,
Ers tair blynedd mae'r canwr Rhys Meirion wedi bod yn arwain teithiau cerdded Cerddwn Ymlaen i godi arian i Ambiwlans Awyr Cymru

Côr Cerddwn Ymlaen

Yn ystod y daith y flwyddyn nesa' bydd Côr Cerddwn Ymlaen yn cael ei sefydlu, a fydd yn perfformio gyda Rhys Meirion yng Nghyngerdd Pen-blwydd Trevelin ar ddiwedd yr wythnos.

Bydd nifer o drigolion Cymraeg eu hiaith yn ymuno hefo'r cerddwyr ar y daith a bydd y gymuned leol hefyd yn ymuno â'r criw yn y gwersyll bob nos.

"Mae'r Gymraeg wedi edwino ym Mhatagonia ond mae yna gnewyllyn gweithgar o bobl yn ceisio creu adfywiad," meddai'r elusen.

"Bydd cael 150 o bobl Cymru yn ymuno hefo'r dathliadau pwysig yma yn rhoi hwb anferth i'w hymdrechion ac yn creu cysylltiad cryf o'r newydd rhwng Patagonia a Chymru a fydd yn parhau drwy'r genhedlaeth nesaf.

"Mae hwn yn gyfle unigryw i gymryd rhan mewn taith arbennig iawn a fydd yn brofiad bythgofiadwy, a fydd yn codi arian gwerthfawr iawn i ddwy elusen bwysig ac yn rhoi hwb anferth i siaradwyr Cymraeg y Wladfa wrth iddyn nhw ddathlu can mlynnedd a hanner o 'fod yma o hyd'.

Dylai unrhyw un sydd â diddordeb mewn ymuno â'r daith yn 2015 gysylltu trwy wefan Teithiau Tango, neu ffonio 01970 631737.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol