Pleidlais cyllideb Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Gan nad oes gan y blaid Lafur fwyafrif yn y Cynulliad, maen nhw wedi dod i gytundeb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol er mwyn sicrhau fod y gyllideb yn cael ei chymeradwyo

Bydd aelodau'r cynulliad yn pleidleisio ddydd Mawrth ar gyllideb llywodraeth Cymru ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Mae'r gyllideb - gyda gwariant o £15.3 biliwn - yn sicr o gael sêl bendith mwyafrif o ACau ar ôl i Lafur ddod i gytundeb gyda'r Democratiaid Rhyddfrydol.

Am yr ail flwyddyn yn olynol, mae llywodraeth Cymru yn bwriadu buddsoddi £425 miliwn yn ychwanegol yn y gwasanaeth iechyd.

Ond oherwydd bod yr arian sy'n cael ei dderbyn gan Lywodraeth Cymru o'r Trysorlys yn llai ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf fe fydd yna doriadau i adrannau eraill.

Bydd awdurdodau lleol yn derbyn £192 miliwn yn llai, a'r adran addysg a sgiliau £28 miliwn yn llai.

Mae cyfanswm cyllideb Llywodraeth Cymru ar gyfer 2015-16 yn £15.33 biliwn, cwymp o gyllideb y flwyddyn flaenorol, oedd yn £15.37 biliwn.

Bydd y gyllideb yn derbyn cefnogaeth y Cynulliad o ganlyniad i gytundeb dwy flynedd rhwng Llafur a'r Democratiaid Rhyddfrydol.