BBC Cymru Fyw

Cynghorwyr Sir Ddinbych i drafod toriadau

Published
image captionDywed Unite nad yw'r cyngor wedi ymgynghori yn ddigonol a gwneud digon i annog trafodaeth.
Fe fydd cynghorwyr Sir Ddinbych yn cyfarfod ddydd Mawrth i drafod cyfres o doriadau posib i wasanaethau dros y ddwy flynedd nesaf.
Mae disgwyl i aelodau gymeradwyo cynlluniau i arbed dros £17 miliwn.
Ond mae undeb Unite sy'n cynrychioli rhai o staff y cyngor wedi bod yn cynnal protest y tu allan i ganolfan y Scala ym Mhrestatyn.
Mae'r cyngor yn awgrymu y dylid rhoi'r gorau i roi nawdd o £41,000 y flwyddyn i'r Scala.
Dywed Unite nad yw'r cyngor wedi ymgynghori yn ddigonol a gwneud digon i annog trafodaeth.
image captionMae disgwyl i gynghorwyr gymeradwyo cynlluniau i arbed £17 miliwn
Dywedodd David Phillips o Undeb Unite: "Mae trigolion Prestatyn yn flin nad ydyn nhw wedi cael siawns i drafod problemau'r Scala. Ac mae nhw eisiau parhau i gael defnyddio'r ganolfan gelfyddydol yma. Ma'r ganolfan yn gwasanaethu'r gymuned."
Mae Dafydd Rees Owen yn diwtor yn y gwersi Cymraeg sy'n cael eu cynnal yn y Scala.
Mae'n teimlo'n gryf bod y "Scala yn bwysig i'r gymuned yn gyffredinol, ac yn bwysig i ddiwylliant yr ardal.
"Dwi'm yn meddwl fod potensial llawn y ganolfan wedi ei gyrraedd, ond mi fasa cau y lle yn drychineb."
Maen nhw hefyd yn poeni am fygythiad i wasanaethau yn y sir.
Cartrefi gofal
Dywedodd llefarydd ar ran Sir Ddinbych fod y cyngor wedi annog trafodaeth helaeth ar y gyllideb.
Daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 28 Tachwedd.
Fel rhan o'r cynllun toriadau gallai gartrefi gofal gau, gwasanaethau bws gael eu heffeithio a gallai toiledau cyhoeddus gau.
Dywed y cyngor eu bod eisoes wedi dod o hyd i £20 miliwn o arbedion.
Mae cynghorwyr wedi cytuno i godi costau claddu, y bydd llai o lanhau strydoedd ac i godi £24 y pen am gasglu gwastraff garddio.
Gallai'r camau nesa olygu peidio ag ariannu Sinema'r Scala ym Mhrestatyn (£41,000), canolfan Greffatau Rhuthun (£30,000), £166,000 yn llai ar lwybrau bysus a chau chwarter y toiledau cyhoeddus ac arbed hyd at £60,000.
Dywedodd y cyngor eu bod yn ystyried dyfodol cartrefi gofal a gwasanethau oedolion gan arbed £700,000.
image captionDywed Unite nad yw'r cyngor wedi ymgynghori yn ddigonol a gwneud digon i annog trafodaeth.

Straeon perthnasol

  • Cynghorau Cymru'n clywed faint y byddan nhw'n ei dderbyn