Cynghorwyr Sir Ddinbych i drafod toriadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywed Unite nad yw'r cyngor wedi ymgynghori yn ddigonol a gwneud digon i annog trafodaeth.

Fe fydd cynghorwyr Sir Ddinbych yn cyfarfod ddydd Mawrth i drafod cyfres o doriadau posib i wasanaethau dros y ddwy flynedd nesaf.

Mae disgwyl i aelodau gymeradwyo cynlluniau i arbed dros £17 miliwn.

Ond mae undeb Unite sy'n cynrychioli rhai o staff y cyngor wedi bod yn cynnal protest y tu allan i ganolfan y Scala ym Mhrestatyn.

Mae'r cyngor yn awgrymu y dylid rhoi'r gorau i roi nawdd o £41,000 y flwyddyn i'r Scala.

Dywed Unite nad yw'r cyngor wedi ymgynghori yn ddigonol a gwneud digon i annog trafodaeth.

Disgrifiad o’r llun,
Mae disgwyl i gynghorwyr gymeradwyo cynlluniau i arbed £17 miliwn

Dywedodd David Phillips o Undeb Unite: "Mae trigolion Prestatyn yn flin nad ydyn nhw wedi cael siawns i drafod problemau'r Scala. Ac mae nhw eisiau parhau i gael defnyddio'r ganolfan gelfyddydol yma. Ma'r ganolfan yn gwasanaethu'r gymuned."

Mae Dafydd Rees Owen yn diwtor yn y gwersi Cymraeg sy'n cael eu cynnal yn y Scala.

Mae'n teimlo'n gryf bod y "Scala yn bwysig i'r gymuned yn gyffredinol, ac yn bwysig i ddiwylliant yr ardal.

"Dwi'm yn meddwl fod potensial llawn y ganolfan wedi ei gyrraedd, ond mi fasa cau y lle yn drychineb."

Maen nhw hefyd yn poeni am fygythiad i wasanaethau yn y sir.

Cartrefi gofal

Dywedodd llefarydd ar ran Sir Ddinbych fod y cyngor wedi annog trafodaeth helaeth ar y gyllideb.

Daeth y cyfnod ymgynghori i ben ar 28 Tachwedd.

Fel rhan o'r cynllun toriadau gallai gartrefi gofal gau, gwasanaethau bws gael eu heffeithio a gallai toiledau cyhoeddus gau.

Dywed y cyngor eu bod eisoes wedi dod o hyd i £20 miliwn o arbedion.

Mae cynghorwyr wedi cytuno i godi costau claddu, y bydd llai o lanhau strydoedd ac i godi £24 y pen am gasglu gwastraff garddio.

Gallai'r camau nesa olygu peidio ag ariannu Sinema'r Scala ym Mhrestatyn (£41,000), canolfan Greffatau Rhuthun (£30,000), £166,000 yn llai ar lwybrau bysus a chau chwarter y toiledau cyhoeddus ac arbed hyd at £60,000.

Dywedodd y cyngor eu bod yn ystyried dyfodol cartrefi gofal a gwasanethau oedolion gan arbed £700,000.

Disgrifiad o’r llun,
Dywed Unite nad yw'r cyngor wedi ymgynghori yn ddigonol a gwneud digon i annog trafodaeth.

Straeon perthnasol